Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ Λ/ΚΑΣ

Κύριο
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου
Επίτροπο Περιβάλλοντος


14 Σεπτεμβρίου 2009


Δημόσιος Κήπος Λάρνακας


Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 02.06.001 και ημερομηνία 16 Ιουνίου 2009, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα.

Ο Δημόσιος Κήπος Λάρνακας δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας ως "ζωολογικός κήπος", καθώς οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν "ζωολογικό κήπο". Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία για τη διατήρηση άγριων ζώων σε ζωολογικούς κήπους, ζωολογικός κήπος είναι κάθε μόνιμη εγκατάσταση όπου κρατούνται ζώα άγριων ειδών για επτά ή περισσότερες μέρες το χρόνο. Εγκαταστάσεις που δεν επιδεικνύουν σημαντικό αριθμό άγριων ζώων ή ειδών άγριων ζώων στο κοινό δύναται να εξαρτούνται από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής. Ως εκ τούτο δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ζωολογικού κήπου στο Δημόσιο Κήπο Λάρνακας όπου διαδέχεται σχετικά μικρός αριθμός ζώων και τα οποία στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι πτηνά.

Παρόλα αυτά, ο Δημόσιος Κήπος Λάρνακας είναι καταγεγραμμένος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και επιθεωρείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο από Κτηνιατρικούς Λειτουργούς, με γνώμονα την προστασία και καλή διαβίωση των ζώων που κρατούνται σε αυτόν. Για κάποιες ανεπάρκειες που έχουν ήδη εντοπιστεί μετά από τις επιθεωρήσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες συστάσεις προς τη Διεύθυνση του Κήπου για αναδιαμόρφωση των χώρων και ανακατανομή των ζώων όπου κρίνεται απαραίτητο.


Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεση σας.


Μιχάλης Πολυνείκης
Υπουργός


Κοιν.: Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

----------------

Αυτή είναι η απάντηση στην επιστολή που έστειλε ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου στον Υπουργό Γεωργίας κ. Μιχάλη Πολυνείκη για το θέμα του Ζωολογικού Κήπου στο Δημόσιου Κήπου Λάρνακας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου