Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ - ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ Ή ΘΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ


ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί της ορθής μεταχείρισης των Ζώων, για την λειτουργία Ζωολογικού Κήπου πρέπει να τηρούνται κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές.Αυτές πρέπει να ικανοποιούν τις βιολογικές απαιτήσεις των Ζώων και παράλληλα τις απαιτήσεις όσον αφορά την διατήρησή τους, με την εξασφάλιση εγκαταστάσεων που να συνάδουν με τις συμπεριφορές και τις ανάγκες των διαφόρων ειδών.
Επίσης ιδιαίτερα σημαντική είναι η διατήρηση υψηλών επιπέδων φροντίδας των Ζώων και των Πουλιών, μέσα από προγράμματα προληπτικής και θεραπευτικής κτηνιατρικής αγωγής και διατροφής.Αυτές οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται από κάθε Ζωολογικό Κήπο, σε καμιά περίπτωση δεν τηρούνται στον Δημόσιο Κήπο Λάρνακας.
Τόσο ο Δήμος Λάρνακας όσο και οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Κράτους, σφυρίζουν αδιάφορα και προκλητικά, δείχνοντας το απάνθρωπό τους πρόσωπο, παραβιάζοντας το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τα δικαιώματα των Ζώων και των Πουλιών.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

- Γιατί διαμένει ένα Ρακούν, που ανήκει στην κατηγορία των άγριων ζώων, μέσα σε κλουβί πουλιών, διαστάσεων 4x2 μέτρων;
- Πως θα καταφέρουν τα 4 ενδημικά Γεράκια να πετάξουν με άνεση μέσα σε κλουβί διαστάσεων 8x2 μέτρων και οι 2 Κίσσες σε κλουβί διαστάσεων 4x2;
- Με ποιο δικαίωμα τρέφετε τις χορτοφάγες Χελώνες με τροφή των γάτων και τις έχετε να κολυμπούν μέσα σε μολυσμένα νερά;
- Γιατί αφέθηκε ο Γάτος να διαμένει μέσα στο κλουβί των Πτηνών;
- Πως είναι δυνατόν να ζούνε στο ίδιο ακάθαρτο κλουβί διαφορετικά είδη Πτηνών, με κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών και χωρίς καν κλειδαριά στο κλουβί τους;
- Τα νεκρά Πτηνά κάθε πόσο τα μαζεύετε από τα κλουβιά, μια φορά τον... μήνα;
- Όταν δεσμευτήκατε δημόσια ότι θα παραχωρούσατε το Ρακούν αν βρισκόταν καλύτερο καταφύγιο, γιατί δεν απαντήσατε στις επιστολές του AAP Fountation - Sanctuary For Exotic Animals που προσφέρθηκε να μεταφέρει με δικά του έξοδα το Ρακούν σε κατάλληλο καταφύγιο;

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ - ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ Ή ΘΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ

Απαιτούμε από τον Δήμο Λάρνακας να σταματήσει άμεσα κάθε κακομεταχείριση και να κλείσει χωρίς άλλη καθυστέρηση αυτό το απάνθρωπο έκτρωμα. Θεωρούμε άθλιο και απαράδεχτο το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες υποβάλλονται να ζουν τα Ζώα και τα Πουλιά και δείχνει την τερατώδη έλλειψη αγάπης, φροντίδας και ενδιαφέροντος εκ μέρους του Δήμου Λάρνακας.


----------------

Για περισσότερες:
·
Πληροφορίες στο μπλοκ: "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Λ/ΚΑΣ "
· Φωτογραφίες: "Λάρνακα - Δημόσιος Κήπος - Τα ζώα εκπέμπουν SOS"

Άρθρα για το θέμα αυτό δημοσιεύθηκαν στις Εφημερίδες: Φιλελεύθερος, Σημερινή, Πολίτης, Cyprus Weekly

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ Λ/ΚΑΣ

Κύριο
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου
Επίτροπο Περιβάλλοντος


14 Σεπτεμβρίου 2009


Δημόσιος Κήπος Λάρνακας


Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 02.06.001 και ημερομηνία 16 Ιουνίου 2009, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα.

Ο Δημόσιος Κήπος Λάρνακας δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας ως "ζωολογικός κήπος", καθώς οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν "ζωολογικό κήπο". Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία για τη διατήρηση άγριων ζώων σε ζωολογικούς κήπους, ζωολογικός κήπος είναι κάθε μόνιμη εγκατάσταση όπου κρατούνται ζώα άγριων ειδών για επτά ή περισσότερες μέρες το χρόνο. Εγκαταστάσεις που δεν επιδεικνύουν σημαντικό αριθμό άγριων ζώων ή ειδών άγριων ζώων στο κοινό δύναται να εξαρτούνται από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής. Ως εκ τούτο δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ζωολογικού κήπου στο Δημόσιο Κήπο Λάρνακας όπου διαδέχεται σχετικά μικρός αριθμός ζώων και τα οποία στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι πτηνά.

Παρόλα αυτά, ο Δημόσιος Κήπος Λάρνακας είναι καταγεγραμμένος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και επιθεωρείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο από Κτηνιατρικούς Λειτουργούς, με γνώμονα την προστασία και καλή διαβίωση των ζώων που κρατούνται σε αυτόν. Για κάποιες ανεπάρκειες που έχουν ήδη εντοπιστεί μετά από τις επιθεωρήσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες συστάσεις προς τη Διεύθυνση του Κήπου για αναδιαμόρφωση των χώρων και ανακατανομή των ζώων όπου κρίνεται απαραίτητο.


Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και να σας διαβεβαιώσω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεση σας.


Μιχάλης Πολυνείκης
Υπουργός


Κοιν.: Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

----------------

Αυτή είναι η απάντηση στην επιστολή που έστειλε ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου στον Υπουργό Γεωργίας κ. Μιχάλη Πολυνείκη για το θέμα του Ζωολογικού Κήπου στο Δημόσιου Κήπου Λάρνακας.

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

HOME - a film by Yann Arthus Bertrand


Summary of issues in HOME

1. How old is life on Earth? 4 billion years old (humans 200 000 years)

2. What is the most primitive and oldest form of life that appeared on Earth which is the ancestor to all existing plant life? Blue-green algal cyan bacteria

3. What is the fertile layer on the land called, where all life on land is linked to? humus

4. Which species has taken possession of every habitat and conquered the most land? humans

5. How long were humans nomadic for until they started settlements? 180 000

6. Where do most of the world’s populations live? coastlines, rivers

7. What proportion of the world’s still live as humans did 6 000 years ago? ¼ 25%

8. What revolution in human history caused the creation of cities and civilizations? agriculture

9. How much of the world’s population work in agriculture? ½ (>3 billion)

10. How many people live in cities around the world? 3 ½ billion people

11. What is most of the grain produced in industrialized countries (such as USA) used for? animals feed or bio fuel

12. How much of the world’s water consumption is used by agriculture? 70%

13. How water is used to produce 1 kg of:
· Potatoes 100 liters
· Rice 4 000 liters
· Beef 13 000 liters

14. How much of the world’s mineral resources are consumed by 20% of the world’s population? 80%

15. How many containers are transported every year around the world? 5 million (or 500 million)

16. Why is Dubai one of the world’s top countries in terms of carbon footprint? no used renewable energy resource, don’t use solar energy, desalinate all water by using (fossil fuel) carbon energy, get all natural resources from other countries

17. How much of the world’s fishing grounds are exhausted, depleted or endangered? 75%

18. Why did agriculture fail in the Saudi Arabian Desert? fossil water reserves are duple too used too much fossil water

19. Why is the Dead Sea dying? Jordan rivers dries out less water coming to it from river Jordan

20. Which city’s inhabitants in the desert is one of the world’s biggest consumers of water? Las Vegas in USA

21. How many people could be affected by water shortage before 2025? 2 billion people

22. Where is ¾ of the world’s biodiversity found? tropical, rainforest

23. The Amazon Rainforest is being deforested. What is the land being used for instead? livestock farms/cattle rancher grow soya beans – used to feed livestock

24. What are the main land uses that is replacing the rainforest of Borneo? palm oil production – grow palm trees and grow eucalyptus trees to make paper

25. So, what are the three main cause of deforestation in the primary rainforest of the world? grow, eucalyptus , palm oil trees and soya bean

26. What can we learn about our present environmental situation from the fate of Easter Island? out down all trees overpopulated, small scale of what is happening to earth now

27. How much of the world’s wealth is held by the richest 2% of the world’s population? 50%

28. How much of the world’s population has no access to clean drinking water and electricity? 1 in 6 people, 1/6 world population

29. By what year will be seeing ice-free Arctic summers? 2015-2030

30. How much of the world’s fresh water does Greenland hold as ice? 20%

31. What will happen if it all melts? 7 meters sea level rise Europe ice age

32. How much coral reef has disappeared? 30%

33. Name three areas which will be (and already being) affected by sea level rise? Tokyo, Bangladesh, Netherland, Maldives, London

34. How is the retreat of the glaciers in the Himalayas (Nepal) affecting Bangladesh? floods, migration, extreme hurricanes

35. How many people are at risk of becoming CLIMATE REFUGEES by 2050? 200 million

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

GLOBAL WARMING When You Feel It, It’s Already Too Late

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Όταν Την Αισθανθείτε, Θα Είναι Πλέον Αργά.

Κυριακή, 16 Αυγούστου 2009

ΜΙΚΡΟΙ ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

Αργά το βράδυ της Κυριακής σε γνωστή και πολυσύχναστη παραλία της Λεμεσού στη περιοχή Γερμασογειας έγινε κάτι πρωτόγνωρο. Δεκάδες χελωνάκια του απειλούμενου είδους της θαλάσσιας χελώνας καρέτα καρέτα εκκολάφτηκαν από τη φωλιά που επέλεξε όπως φαίνετε να κάνει η μητέρα τους εκεί 7 περίπου εβδομάδες πριν.

Μέλη της Νεολαίας Οικολόγων ενημερώθηκαν από πολίτες ότι οι μικροί απρόσμενοι επισκέπτες διασκορπίστηκαν στην παραλία και διέτρεχαν κινδύνους από περαστικούς και αυτοκίνητα . Φαίνετε ότι μερικά χελωνάκια μπερδεμένα από το τεχνητό φως κατευθύνθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που έπρεπε να ακολουθήσουν . Με φακούς και λεκάνες καταφέραμε να περισυλλέξουμε τους αποπροσανατολισμένους νεοσσούς και να τους οδηγήσουμε προς τη θάλασσα οπού εκεί θα ξεκινούσαν το μεγάλο ταξίδι τους . Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόθυμα ο αστυνομικός σταθμός Γερμασογειας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας για βοήθεια αφού έστειλε 2 αστυνομικούς άμεσα για να διευκολύνουν τη διαδικασία αναζήτησης των μικρών χελωνών .

Ευελπιστούμε πως μετά από μερικές δεκαετίες κάποια από αυτά τα χελωνάκια θα επιζήσουν και να ξαναέρθουν στις ακτές του νησιού μας.


Νεολαία Οικολόγων

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

ΛΕΥΚΟ ΚΑΓΚΟΥΡΟ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ


Τον μήνα Μάιο, ένα από τα σπανιότερα στο είδος καγκουρό γεννήθηκε φυσιολογικά στο Πάρκο Πουλιών και Ζωών της Πάφου. Το χαρακτηριστικό που κάνει αυτό το καγκουρό σπάνιο είναι το λευκό του χρώμα που προέρχεται από μια ασθένεια, τον αλφισμό.
Σύμφωνα με τον διευθυντή και ιδιοκτήτη του Πάρκου Χρίστο Χριστοφόρου το καγκουρό τύπου Wallaby συναντάται στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και αποτελεί σπάνιο είδος, αφού τα τελευταία εικοσιοκτώ χρόνια δεν έχει γεννηθεί πουθενά στον κόσμο καγκουρό που να έχει λευκό χρώμα.
Σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν τέσσερα λευκά καγκουρό τύπου Wallaby, δύο στη Μεγάλη Βρετανία, ένα στην Αυστραλία και τώρα ένα στην Κύπρο.

Πηγές:
1. Βίντεο: "Sigma Live"
2. Φωτογραφίες: "Πάρκο Πουλιών και Ζωών της Πάφου"

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

ΤΑ ΠΤΗΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Γαβιίδες
 Λαμπροβούττι*

Πυγοποδίδες
 Μαυροβούττης
 Νεροβούττης
 Σκουφοβούττης
 Κοκκινοβούττης*
 Χειμωνοβούττης*

Ρυνοτρυπίδες
 Πελαγόμυχος
 Θαλασσόμυχος

Υδροβατίδες
 Υδροβάτης*

Σουλίδες
 Σούλα*

Φαλακροκορακίδες
 Κορμοράνος
 Βαλτοκόρακας*
 Θαλασσοκόρακας

Πελεκανίδες
 Ροδοπελεκάνος
 Αργυροπελεκάνος *

Ερωιίδες
 Βουρωδιός
 Νανορωδιός
 Νυκτοκόρακας
 Βορτακοφάγος
 Γελαδάρης
 Χιονάτη
 Χανούμισσα
 Ψαροφάς
 Πορφυρός

Πελαργίδες
 Μαυροπελαργός
 Ασπροπελαργός

Θρησκιορνιθίδες
 Χαλκόκοτα
 Κουταλάς

Φοινικοπτερίδες
 Φοινικοπτερίδες

Νησσίδες
 Κύκνος
 Νανόκυκνος*
 Αρκόκυκνος*
 Αρκόσιηνα
 Νανόσιηνα*
 Σπιτόσιηνα
 Κοκκινόσιηνα*
 Φοινικόσιηνα*
 Καστανόπαπια
 Αλάουρτος
 Αρμαπάσσιης
 Κανναούρα
 Σαρσέλλι
 Πρασινοτζέφαλη
 Σουβλονούρα
 Μασουρατζής
 Σαξάνα
 Στικτόπαπια*
 Κοτσινοτζέφαλη
 Κοντούρα
 Βαλτόπαπια
 Ππισκουντούρα
 Στακτόπαπια*
 Μαυρόπαπια *
 Δενδρόπαπια *
 Ασπροβουττήκτης *
 Θαλασσοβουττηκτής
 Λιμνοβουττηκτής *
 Κεφαλόπαπια

Αξιπιτρίδες
 Μελισσοσιάχινο
 Ελανος *
 Γυπογεράκα
 Ψαλιδιάρης *
 Θαλασσαετός *
 Γυπαετός *
 Ασπρόγυπας
 Γύπας
 Μαυρόγυπας*
 Φιδαετός
 Άνουρος Αετός *
 Βαλτοσιάχινο
 Ορνιθοσιάχινο
 Ασπροσιάχινο
 Καμποσιάχινο
 Διπλοσιάχινο
 Τζικλοσιάχινο
 Σπιννοσιάχινο *
 Ποντικοσιάχινο
 Στεποσιάχινο
 Σιαχινολάγουδο
 Βουνοσιάχινο *
 Φλυαρογεράκα *
 Στικτογεράκα *
 Γεράκα *
 Χρυσογεράκα*
 Νανογεράκα
 Περτικοσιάχινο

Πανδιονίδες
 Ψαραετός

Ιερακίδες
 Κιρκινέζι
 Κίτσης
 Μαυροφάλκονο
 Νανοφάλκονο
 Δενδροφάλκονο
 Μαυρομμάτης
 Στακτοφάλκονο *
 Χρυσότζανος*
 Στεπότζάνος *
 Τζάνος

Φασιανίδες
 Περδίκι
 Φραγκολίνα
 Ορτύκι

Ραλλίδες
 Μαυροπουλλάδα
 Στικτοπουλλάδα
 Μικροπουλλάδα
 Βαλτοπουλλάδα
 Ορτυκομάνα
 Αρκοπετείναρο
 Αφρικανική νερόκοτα*
 Σουλτανοπουλλάδα*
 Καραπαττάς

Γερανίδες
 Γερανός
 Νυφογερανός

Ωτίδες
 Νανόγαλος*
 Ερημόγαλος*
 Αρκόγαλος*

Αιματοποδίδες
 Στρειδοφάγος

Ανωραμφίδες
 Καλαμοκαννάς
 Αβοκέτα

Βουρχηνίδες
 Τρουλλουρίδα

Γλαρεολίδες
 Αμμοδρόμος
 Νεροχελίδονο
 Ανατολικό*
 Μαυρόφτερο*

Χαραδριίδες
 Λιμνοπλουμίδι
 Αμμοπλουμίδι
 Μικροπλουμίδι*
 Πλουμίδι
 Βραχοπλουμίδι
 Στεποπλουμίδι*
 Βουνοπλουμίδι*
 Καστανοπλουμίδι*
 Χρυσοπλουμίδι
 Στακτοπλουμίδι
 Πελλοκατερίνα
 Στεπογιαννής*
 Ερημογιαννής *
 Γιαννής

Σκολοπακίδες
 Διπλονεραλλίδι*
 Aσπρονεραλλίδι
 Νανονεραλλίδι
 Στρουθονεραλλίδι
 Πατσαλονεραλλίδι*
 Κοτσινονεραλλίδι
 Λασπονεραλλίδι
 Πικατσονεραλλίδι
 Μαχητής
 Μονοπικάτσονο
 Πικατσόνι
 Διπλοπικάτσονο
 Μπεκάτσα
 Βαλτομπεκάτσα
 Λαπωνική Βαλτομπεκάτσα*
 Θαλασσομπεκάτσα
 Νερομπεκάτσα
 Μαυρονεραλλίδα
 Φλυαρονεραλλίδα
 Βαλτονεραλλίδα
 Στακτονεραλλίδα
 Πρασινονεραλλίδα
 Δασονεραλλίδα
 Κιτρινονεραλλίδα*
 Μικρονεραλλίδα
 Βραχονεραλλίδα
 Λιμνονεραλλίδα

Στερκοραριίδες
 Ληστόγλαρος*
 Γερακόγλαρος*

Λαρίδες
 Αετόγλαρος
 Μαυροκέφαλος Γλάρος
 Νανόγλαρος
 Γλάρος*
 Χωραφόγλαρος
 Ροδόγλαρος
 Νησόγλαρος
 Θυελλόγλαρος
 Μελανόγλαρος
 Σιβηρικός Γλάρος
 Ασημόγλαρος
 Χιντιανόγλαρος
 Κασπικός Γλάρος
 Αρμενικός Γλάρος
 Πελαγόγλαρος*
 Τριδάχτυλος Γλάρος*

Δρεπανίδες
 Γελογλάρονο
 Γιγαντογλάρονο*
 Χειμωνογλάρονο
 Θαλασσοχελιδόνα
 Χιονογλάρονο*
 Γλαρόνι
 Λιμνογλάρονο
 Μαυρογλάρονο
 Ασπρογλάρονο

Πτεροκλίδες
 Πουρτάλλα*
 Παρδαλός*

Περιστερίδες
 Αρκοπέζουνο
 Τρασιηλούδα
 Στικτοτρασιηλούδα
 Σκορταλλός
 Πευκοτρασιήλα
 Τρασιήλα
 Θαλασσοτρασιήλα
 Στεποτρασιήλα

Χελιδονίδες
 Βαλτοχελίδονο
 Βραχοχελίδονο
 Χελιδόνι
 Μιλτοχελίδονο
 Ασπροχελίδονο

Σεισοπυγίδες
 Διπλογαλούδι*
 Γαλούδι της Μογγολίας*
 Καμπογαλούδι
 Βραχογαλούδι*
 Δασογαλούδι*
 Δενδρογαλούδι
 Χωραφογαλούδι
 Κοτσινογαλούδι
 Νερογαλούδι
 Κίτρινος Ζευκαλάτης*
 Γαλαζοκέφαλος Ζευκαλάτης
 Γκριζοκέφαλος Ζευκαλάτης
 Στακτοκέφαλος Ζευκαλάτης*
 Στεποζευκαλάτης
 Κιτρινοκέφαλος Ζευκαλάτης*
 Μαυροκέφαλος Ζευκαλάτης
 Ικτεροζευκαλάτης
 Ποταμοζευκαλάτης
 Άσπρος Ζευκαλάτης
 Ασπρόμαυρος Ζευκαλάτης*

Βομβυκιλλίδες
 Βομβυκίλλα*

Τρωγλοδυτίδες
 Τρυποκάρυδο

Προυνελλίδες
 Κελαηδόστρουθος

Κιχλίδες
 Πετροκότσυφας
 Γαλαζοκότσυφας
 Βουνότζικλα*
 Μαυρόπουλλος
 Καστανότζικλα*
 Τρυγονότζικλα
 Τζίκλα
 Κοτσινότζικλα
 Τριζάρα

Συλβιίδες
 Ψευταηδόνι
 Δουλαππάρης
 Ερημομουγιούδι*
 Γρυλλομουγιούδι*
 Ποταμομουγιούδι*
 Νερομουγιούδι
 Μουστακομουγιούδι
 Σκλοινικομουγιούδι
 Ρυζομουγιούδι*
 Βαλτομουγιούδι
 Καλαμομουγιούδι
 Τζικλομουγιούδι
 Αραβομουγιούδι*
 Τριβιτούρα
 Θαμνοτριβιτούρα*
 Ελιοτριβιτούρα
 Κιτρινοτριβιτούρα
 Κοτσινοφτέρι
 Μαυροφτέρι
 Μεροικοβάτης*
 Τρυποβάτης
 Τρυπομάζης
 Εληοβάτης
 Ερημοβάτης
 Θαμνογιαλλούρα
 Γιαλλούρα
 Συκαλλίδι
 Διπλοσυκαλλίδα
 Κηποσυκαλλίδα
 Αμπελοπούλλι
 Φρυδογιαννούδι*
 Ρωσσογιαννούδι*
 Πευκογιαννούδι
 Δασογιαννούδι
 Μουγιαννούδι
 Θαμνογιαννούδι
 Βασιλογιαννούδι
 Χρυσογιαννούδι*

Μυιοθηρίδες
 Koτσινοαήδονο
 Κοτσινολαίμης
 Τζικλαηδόνι
 Αηδόνι
 Γαλαζολαίμης
 Κυάνουρος*
 Ασπρολαίμης*
 Καρβουνίαρης
 Κοτσινονούρης
 Βοσκαρούδι
 Παπαθκιά
 Μαυροπαπαθκιά*
 Διπλοσκαλιφούρτα
 Στακτοσκαλιφούρτα
 Πατσαλοσκαλιφούρτα*
 Σκαλιφούρτα
 Ισπανική Σκαλιφούρτα
 Ερημοσκαλιφούρτα
 Βουνοσκαλιφούρτα
 Κοτσινοσκαλιφούρτα*
 Μαυροσκαλιφούρτα*
 Σκουφοσκαλιφούρτα*
 Λυκοσκαλιφούρτα*
 Μουγιοχάφτης
 Κοτσινομαντού*
 Πατσαλομαντού
 Κολλαρομαντού
 Μαντού

Τιμαλιίδες
 Καλαμογιαννίτσαρος*

Αιγιθαλίδες
 Πέμπετσος
 Τσαγκαρούδι

Τοιχοδρομαδίδες
 Βραχοβάτης

Κερθιίδες
 Δενδροβάτης

Ρεμιζίδες
 Υφάντρα

Οριολίδες
 Κλορκός

Αετομαχίδες
 Ξανθοκεφαλάς
 Στακτοτζεφαλάς
 Διπλοδακκαννούρα
 Διπλοκεφαλάς*
 Κοτσινοτζεφαλάς
 Δακκαννούρα

Κορακίδες
 Κίσσα
 Κατσικορώνα
 Κολοιός
 Χαβαρόνι*
 Κοράζινος
 Κλόκκαρος

Ψαρίδες
 Λαζούρι
 Ακριδοπούλλι*

Στρουθιίδες
 Στρούθος
 Αρκόστρουθος
 Βαλτόστρουθος *
 Δενδρόστρουθος*
 Λοφόστρουθος*
 Πετρόστρουθος

Σπιζίδες
 Σπίννος
 Χειμωνόσπιννος
 Μαυροκανάρινο*
 Μπασταρτοκανάρινο
 Λουλουδάς
 Σγαρτίλι
 Θκιολαρούδι
 Τσακροσγάρτιλο
 Tσακρίλλι*
 Σταυρομούττης
 Ερημόσπιννος*
 Κοτσινόσπιννος *
 Δενδρόσπιννος*
 Κεφαλόσπιννος

Εμπεριζίδες
 Πευκοπιτίλλα*
 Κιτρινοπιτίλλα*
 Βουνοπιτίλλα *
 Σπιτοπιτίλλα *
 Σμυρνοπιτίλλα *
 Τσακροπιτίλλα
 Σιταροπούλλι
 Νανοπιτίλλα *
 Βαλτοπιτίλλα *
 Καλαμοπιτίλλα
 Τιρίλινγκος
 Τσακρόστρουθος

* δείχνει τυχαία / περιπλανώμενος, έχοντας <10>Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2009

ΑΘΛΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΗΠΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Σε πρόσφατη επίσκεψη μου στο Δημόσιο Κήπο Λάρνακας προς αξιολόγηση του περιβάλλοντος στο οποίο διαμένουν τα πτηνά και τα ζώα, διαπίστωσα ότι αρκετά από τα κλουβιά δεν είναι κατάλληλα για τη διαβίωση πτηνών. Επίσης υπάρχουν κλουβιά που μέσα σ’ αυτά συζούν διάφορα είδη πτηνών κι όπως καταλαβαίνετε υπάρχει κίνδυνος για αρρώστιες. Θέλω να σημειώσω ότι την μέρα που επισκέφτηκα το Δημόσιο Κήπο Λάρνακας, σε ένα από τα κλουβιά των πτηνών, κοιμόταν ένας γάτος πάνω στο σπιτάκι στο οποίο πιθανότατα γεννούν οι κότες τα αυγά τους. Αυτό σημαίνει ότι τα πτηνά στον κήπο δεν είναι ασφαλή γιατί κάλλιστα ο γάτος μπορεί να τους επιτεθεί.

Στο κήπο εκτός από πτηνά υπάρχουν κουνέλια, υδρόβιες χελώνες που κολυμπούν σε πολύ βρόμικα νερά και ένα ρακούν. Τα ρακούν ανήκουν στην κατηγορία των άγριων ζώων και κατοικούν σε δάση ξυλείας πλατύφυλλων και επίσης μπορούν να προσαρμοστούν σε οπωρώνες, αγροκτήματα, κήπους και προαστιακές γειτονιές. Δημιουργούν τις φωλιές τους στις θημωνιές χόρτων, σε κοίλες δέντρων, ακόμη και σε εγκαταλειμμένα κτήρια. Το ρακούν που βρίσκεται στο Δημόσιο Κήπο Λάρνακας διαμένει σε ακατάλληλο για το είδος του περιβάλλον και παράλληλα το μικρών διαστάσεων κλουβί στο οποίο διαμένει, είναι διαμορφωμένο ειδικά για να φιλοξενεί πτηνά κι όχι άγρια ζώα. Η πασιφανής ανεπάρκεια γνώσης για το συγκεκριμένο είδος εκ μέρους των φροντιστών του Δήμου Λάρνακας και οι ιδιαιτερότητες του ζώου, όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και τις φυσικές τάσεις του, κάνουν την διαμονή του στον Κήπο της Λάρνακας αφόρητη.

Ζητούμε από τον Δήμο Λάρνακας να σταματήσει αυτή την κακομεταχείριση ζώων, να ανακαινίσει και να διαμορφώσει κατάλληλα τα κλουβιά, να βελτιώσει τις συνθήκες διαμονής και καθαριότητας, να αυξήσει τον ζωτικό χώρο των πτηνών και των ζώων, ή να παραδώσει τα ζώα σε καλύτερα χέρια. Θεωρούμε άθλιο το περιβάλλον στο οποίο διαμένουν αυτή την στιγμή τα ζώα και τα πτηνά και δείχνει την παντελή έλλειψη αγάπης, φροντίδας και ενδιαφέροντος εκ μέρους του Δήμου Λάρνακας.

----------------

Για περισσότερες:
· Πληροφορίες στο μπλοκ: "ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Λ/ΚΑΣ "
· Φωτογραφίες: "
Λάρνακα - Δημόσιος Κήπος - Τα ζώα εκπέμπουν SOS"

Άρθρα για το θέμα αυτό δημοσιεύθηκαν στις Εφημερίδες: Φιλελεύθερος, Σημερινή, Πολίτης, Cyprus Weekly

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Η Λάρνακα είναι μια πόλη, η οποία στερείται φυσικού πρασίνου. Μέσα στην πόλη υπάρχει το πάρκο του θεάτρου, της εκκλησίας της Φανερωμένης και αυτό του λεπροκομείου, με θαμνώδη και φυσική βλάστηση. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να ενισχυθεί τα πράσινο στα καινούργια πάρκα. Η προσπάθεια αυτή όπως είναι κατανοητό θα αργήσει να φέρει αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά η πόλη έχασε πολλά δέντρα στην εκστρατεία του Δήμου για αντικατάσταση των δέντρων των πεζοδρομίων, με δέντρα που δεν σηκώνουν… τα πλακόστρωτα. Πολύ συχνά τα δένδρα υποφέρουν από κλάδεμα διότι κρύβουν τις βιτρίνες των καταστημάτων και τα πολλά φύλλα τους… λερώνουν τα πεζοδρόμια. Κάτι που προσωπικά με ενοχλεί είναι το κοντό γεωμετρικό κλάδεμα κάθε άνοιξη από τον Δήμο. Δίνουν ένα σχήμα στα δένδρα λες και είναι θάμνοι σε Γαλλικά ανάκτορα. Απουσιάζουν από τις επιλογές του Δήμου αλλά και των κατοίκων δένδρα που η επιβίωσή τους απέδειξε ότι αντέχουν στις συνθήκες του τόπου. Τέτοια είναι το κυπαρίσσι, η χαρουπιά, ο τρέμιθος, η σχοινιά, η πικροδάφνη και πολλοί άλλοι θάμνοι.
Το δένδρο, τα κλαδιά, οι θάμνοι και οι πολύτιμοι καρποί που εξακολουθούν να συνδέονται με συμβολισμούς, δοξασίες και παραδόσεις διαμέσου των αιώνων. Στους κλώνους του ως σήμερα οι άνθρωποι εναποθέτουν ευχές για την ευγονία και τη συνέχιση της ζωής. Άλλα και ο δασωμένος τόπος ανέκτησε μύθους που οδήγησαν σε λειτουργίες, όπως το κάψιμο ενός κλάδου και η τοποθέτηση του στις εξώθυρες ναών και σπιτιών, μεταφέροντας την ευλογία της φύσης από έξω προς τα μέσα, από την ύπαιθρο στο δομημένο χώρο, από την φύση στον άνθρωπο.
Θα πρέπει οι πολίτες των πόλεων μας να γνωρίζουν ότι χρειάζεται άδεια από το δασονομείο για να κοπεί ένα δένδρο στην αυλή τους ή στο πεζοδρόμιο. Ο Δήμος πρέπει να συμβάλει στην προσπάθεια ενημέρωσης αλλά και καλλιέργειας συνείδησης για τη προστασία του πρασίνου.
Πολύ πράσινο στερήθηκε και ο υδροβιότοπος της Αλυκής λόγω της ανομβρίας αλλά και του φαινομένου απερήμωσης που πλήττει τον πλανήτη, και τη χώρα μας. Γύρω από το τέμενος Χαλά Σουλτάν Τεκέ πολλά κυπαρίσσια ξεράθηκαν αλλά και φοινικιές. Νέα δένδρα φυτεύτηκαν στα πλαίσια των διακοινοτικών προγραμμάτων, αλλά η προσπάθεια δεν πέτυχε. Το τμήμα προστασίας της αλυκής που δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας προσπαθεί να εμπλουτίσει και να ενισχύσει το φυσικό περιβάλλον της αλυκής με διάφορα έργα. Η λίμνη της αλυκής έχει ενταχθεί με τη συνθήκη Ramsar στο πρόγραμμα προστασίας των σημαντικότερων βιότοπων. Στο τμήμα αυτό συμμετέχει ο Δήμος, η πολεοδομία, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Υδάτων, το γραφείο Προγραμματισμού, η ομοσπονδία οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, το Ε.Β.Ε.Λ. και άλλοι φορείς.
Θα πρέπει οι πολίτες της Λάρνακας να εκτιμήσουμε τη σημασία που έχει για την ζωή μας αυτό το μεγάλο φυσικό πάρκο της Αλυκής. Ας ελπίσουμε ότι με την προσπάθεια όλων η Λάρνακα στο μέλλον θα γίνει πιο πράσινη πόλη. "Πάρε μαζί σου το παιδί που είδε το φως κάτω από τα φύλλα εκείνου του πλατάνου και μάθε του να μελετά τα δένδρα…" Γ. Σεφέρης, Αστυάναξ.

Πηγή:
Περιοδικό PRIMA scala
Άρθρο της Φανής Ηλιάδου
Εκπρόσωπος Οικολογικής Κίνησης Λάρνακας

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 3ο: ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

H ενέργεια αποτελεί προϋπόθεση και μέσο για κάλυψη τόσο των στοιχειωδών αναγκών επιβίωσης, μετακίνησης, πληροφόρησης, και μέσο κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο η ενέργεια δεν αποτελεί αγαθό ανεξάντλητο και δεδομένο. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα και με δεδομένο ότι κάποιοι από τους φυσικούς πόρους δεν είναι πεπερασμένοι (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο της αγοράς ενέργειας έχει γίνει αρκετά έντονος. Προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε ακραίες συνθήκες πρέπει ο καθένας μας να αναπτύξει ενεργειακή συνείδηση.

Η Κύπρος, ελλείψει ενδογενών ενεργειακών πόρων, εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την εισαγωγή ενεργειακών προϊόντων, κυρίως πετρελαιοειδών. Η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, με την εφαρμογή ενός πλαισίου μέτρων, πρωτοβουλιών και κινήτρων, η χώρα μας μπορεί, εκμεταλλευόμενη και το δυναμικό που διαθέτει σε ανανεώσιμη ενέργεια, να αυξήσει σημαντικά τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Παρακάτω προτείνονται 6 μέθοδοι για εξοικονόμηση ενέργειας. Το κόστος είναι υψηλό αλλά επιτυγχάνεται μεγάλη αποδοτικότητα.

1) Χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Η ενέργεια που παράγουν είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και βεβαίως ανανεώσιμη. Τα φωτοβολταϊκά παρέχουν κύρος στον χρήστη τους και βελτιώνουν την εικόνα των επιχειρήσεων που τα επιλέγουν ενώ παρέχουν ακόμη προσέλκυση πελατών και αξιοπιστία σε ένα απελευθερωμένο περιβάλλον.
2) Χρήση εναλλακτών θερμότητας για καλύτερο κλιματισμό, αερισμό και εξοικονόμηση ενέργειας.
3) Φυτεμένο δώμα (ταρατσόκηπος) ή πισίνα οροφής. Προσφέρει οξυγόνο, άριστη θερμομόνωση, ενώ βελτιώνει και την αισθητική του χώρου σας.
4) Αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με διπλούς υαλοπίνακες ή low-e ή διπλούς υαλοπίνακες με εσωτερική μόνωση (κυρίως με αέριο π.χ. αργό). Υπάρχουν πολλοί υαλοπίνακες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικά κόστη ανάλογα με την αποδοτικότητα τους.
5) Αντικατάσταση των παλιάς τεχνολογίας ηλεκτρικών συσκευών με νέας τεχνολογίας συσκευές πιο ενεργειακά αποδοτικές. Να έχουν την ένδειξη Α.
6) Θερμομόνωση. Η κατάλληλη θερμομόνωση είναι βασική προϋπόθεση για την προστασία κάθε κτιρίου από το κρύο και τη ζέστη. Για να μειώσετε τις απώλειες θερμότητας μπορείτε να τοποθετήσετε θερμομόνωση στην οροφή και στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου (ειδικότερα για κτίρια κατασκευής πριν το 1980 που δεν έχουν μόνωση).

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κτίρια είναι σημαντικοί καταναλωτές ενέργειας και συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Τη στιγμή που οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτώνται σήμερα από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα (ας σκεφτούμε και την επίδραση που έχει η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες), οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτελούν μια ευκαιρία για αποκεντρωμένη προμήθεια ενέργειας.

Πηγή:
Άρθρο του Νίκου Παρμαξή

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛOΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζεις ακολούθως:

Συνοπτικός Τίτλος
1. Ο νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Σακουλών Μεταφοράς και Συσκευασίας Καταναλωτικών Αγαθών Νόμος του 2005 .

Ερμηνεία
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

«Βιοδιασπώμενο πλαστικό» σημαίνει το χημικό μείγμα το οποίο παράγει πλαστική ύλη η οποία υπόκειται σε αναερόβια και αερόβια αποσύνθεση.

«Εμπόρευμα» σημαίνει ενσώματο και αυθύπαρκτο πράγμα δεκτικό εξουσιάσεως

«Κανονισμός» σημαίνει κανονισμό που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου του παρόντος νόμου.

«Καταστηματάρχης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει την ευθύνη ή στο οποίο ανήκει κατάστημα ή σειρά καταστημάτων και περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη ή τον κύριο μέτοχο, διευθύνοντα σύμβουλο, γενικό διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν τον έλεγχο ή τη διαχείριση του καταστήματος και την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τα της λειτουργίας του καταστήματος.

«Πλαστική σακούλα» σημαίνει τη σακούλα παράγεται από πολυμερή, όπως είναι το πολυπροπυλένιο και το πολυαιθυλένιο και άλλα πολυμερή ή καθώς και από πρόσθετα στοιχεία, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά καταναλωτικών αγαθών εκτός του χώρου πώλησης ή διάθεσης.

«Πολυκατάστημα» σημαίνει κατάστημα του οποίου το συνολικό εσωτερικό εμβαδόν δαπέδου, μη περιλαμβανομένου οποιουδήποτε εμβαδού που δε χρησιμοποιείται για λιανική πώληση προϊόντων ή για λιανική πώληση προϊόντων ή για επίδειξη προϊόντων που προορίζονται για λιανική πώληση υπερβαίνει τα 280 τετραγωνικά μέτρα.

«Σκυβαλοσακούλα» σημαίνει τη σακούλα που χρησιμοποιείται για την αποκομιδή των οικιακών αποβλήτων και τη μεταφορά τους στον τόπο διαχείρισης τους.

Δυνατότητα επιλογής
3. Κάθε πολυκατάστημα υποχρεούται να παρέχει στους πελάτες του τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε σακούλες μεταφοράς ή συσκευασίας, κατασκευασμένες από χαρτί ή ύφασμα ή πλαστικό ή βιοδιασπώμενο πλαστικό σε διαστάσεις που καθορίζονται με κανονισμό.
4. Απαγορεύεται η δωρεάν διάθεση από πολυκατάστημα πλαστικών σακουλών. Κάθε μεγάλο κατάστημα οφείλει να έχει σε περίοπτη θέση αναρτημένη ανακοίνωση που να πληροφορεί για τις τιμές χρέωσης της πλαστικής σακούλας.

Δικαίωμα επιλογής αγοραστή
5. Κάθε πολυκατάστημα που πωλεί σκυβαλοσακούλες πρέπει να παρέχει στον αγοραστή τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πλαστικής σακούλας ή σακούλας η οποία είναι κατασκευασμένη από βιοδιασπώμενο πλαστικό.

Αδικήματα και ποινές
6. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.
7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αντιμετώπιση της αλόγιστης χρήσης πλαστικών τσαντών
Γιώργος Περδίκης
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντισών
__________________________________________________________

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αρ. Φακ. 23.02.085.2005

Σημείωμα συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
ημερ. 27 Μαρτίου, 2008

Θέμα: "Ο περί Σακούλων Μεταφοράς και Συσκευασίας Καταναλωτικών Αγαθών Νόμος του 2005", [Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών].

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τον κ. Γιώργο Περδίκη, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου, 2008. Στη συνεδρία αυτή, κλήθηκαν και παραβρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Παγκύπριου Συνδέσου Υπεραγορών (ΠΑ.Σ.ΥΠΕ.), της GREEN DOT, του Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος(Terra Cypria) και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Το Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση.

Σκοπός της προτεινόμενης πρότασης νόμου είναι η αντιμετώπιση της αλόγιστης χρήσης πλαστικών σακουλών.

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή νόμου, ρυθμίζεται μεταξύ άλλων, η υποχρέωση των πολυκαταστημάτων να παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής και άλλων εναλλακτικών μορφών μεταφοράς αγαθών πέραν της πλαστικής σακούλας, της οποίας η δωρεάν διάθεση θα απαγορεύεται. Η τιμή πώλησης της πλαστικής σακούλας θα αναρτάται σε περίοπτη θέση ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει και να πληρώνει απευθείας το κόστος της.

Ειδικότερα, με βάση όσα ανάφερε ενώπιων της επιτροπής ο εισηγητής της πρότασης νόμου, κ. Γιώργος Περδίκης και με όσα περιλαμβάνονται στο σημείωμα που κατέθεσε στην επιτροπή, μεταξύ άλλων, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

1. Η υπερκατανάλωση των πλαστικών σακουλών, που κατασκευάζονται συνήθως από πολυαιθυλένιο, προκαλούν περιβαλλοντική ζημιά επειδή, η διάσπαση του εν λόγω υλικού είναι δύσκολη και το κάψιμο τους συνεπάγεται παραγωγή ρύπων στην ατμόσφαιρα με δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο.
2. Η αποσύνθεση μιας πλαστικής σακούλας κυμαίνεται από 300 έως 1000 χρόνια ενώ κάθε ενήλικας χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο, μια σακούλα καθημερινώς.
3. Μόνο το 1% των πλαστικών σακουλών που χρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται.
4. Παγκοσμίως, υπολογίζεται ότι η απόρριψη πλαστικών σακουλών, προκαλεί ρύπανση των θαλασσών και συνεπώς, απειλή για τους θαλάσσιους οργανισμούς.
5. Το κόστος που προκύπτει από τη διάθεση πλαστικών σακουλών μεταφέρεται ουσιαστικά σε άλλα προϊόντα που βαραίνουν τους καταναλωτές.
6. Η επιβολή οικονομικών μέτρων θα συμβάλει στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης.

Στα πλαίσια της συζήτησης της προτεινόμενης πρότασης νόμου, τέθηκε οι ακόλουθες θέσεις/απόψεις από τους εμπλεκόμενους:

1. Υπηρεσία Περιβάλλοντος: Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τάχθηκε υπέρ της προτεινόμενης πρότασης νόμου ενώ σημείωσε ότι έχει διεξαχθεί μελέτη για τη χρήση των πλαστικών σακουλών με τη χρήση ερωτηματολογίων που απευθύνονται στους καταναλωτές, στους παραγωγούς, στους καταστηματάρχες/υπεραγορές και στους μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Ειδικότερα, προτάθηκαν τέσσερις εναλλακτικές λύσεις στο όλο πρόβλημα: (α) η πλήρης κατάργηση τους, (β) η επιβολή σχετικής φορολογίας, (γ) αντικατάστασή τους με βιοδιασπούμενα υλικά, (δ) αντικατάστασή τους με επαναχρησιμοποιούμενα σακούλια. Η ίδια εκπρόσωπος επεσήμανε επίσης πως δεν υπάρχουν στοιχεία για την ποιότητα του βιοδιασπούμενου πλαστικού και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει διαφωτιστική εκστρατεία του κοινού σε περίπτωση σταδιακής αντικατάστασης των σακουλών με άλλες μορφές μεταφοράς αγαθών.
2. Υπουργείο Εμπορείου Βιομηχανίας και Τουρισμού: Οι εκπρόσωποι του εν λόγω υπουργείου, τόνισαν ότι δεν τάσσονται εναντίον της προτεινόμενης πρότασης νόμου αλλά ζήτησαν διευκρινίσεις αναφορικά με τις κατηγορίες των εναλλακτικών μορφών μεταφοράς αγαθών. Οι ίδιοι εκπρόσωποι επεσήμαναν την ανάγκη μελέτης της πρακτικής που εφαρμόζεται για το θέμα αυτό σε άλλες χώρες.
3. Υπουργείο Εσωτερικών: Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, τάχθηκε υπέρ της προτεινόμενης πρότασης νόμου, ενώ τόνισε ότι επιβάλλεται η ενημέρωση του κοινού για την ενδεχόμενη επιβολή χρέωσης της χρήσης πλαστικών σακουλών.
4. Επίτροπος Περιβάλλοντος: Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος αφού συμφώνησε με την πρόταση νόμου ανέφερε ότι, το θέμα της χρήσης πλαστικών σακουλών έχει μελετηθεί ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για μείωση της χρήσης τους και ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων πλαστικών σακουλών.
5. Ένωση Δήμων Κύπρου: Η εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων, τάχθηκε υπέρ της προτεινόμενης πρότασης νόμου ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τον περιορισμό, συμφώνα με την πρόταση νόμου, του δικαιώματος επιλογής μόνο σε πολυκαταστήματα και διαφώνησε με τη ρητή περίληψη του εμβαδού του καταστήματος, διάκριση η οποία ενδεχομένως κρίνεται ως αντισυνταγματικής.
6. Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Περιβάλλοντος και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, της GREEN DOT και της Terra Cypria, συμφώνησαν με τη φιλοσοφία της προτεινόμενης πρότασης νόμου και έθεσαν ενώπιον της επιτροπής τιε εισηγήσεις τους για περαιτέρω βελτίωση των προνοιών της. Ειδικότερα, τα κυριότερα σημεία μεταξύ άλλων, αφορούν τα ακόλουθα:
• Επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών σακουλών μέσω ανακύκλωσης.
• Διεξαγωγή μελέτης των προτεινόμενων υλικών κατασκευής των εναλλακτικών μορφών μεταφοράς αγαθών.
7. Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Πλαστικών Κύπρου, το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Υπεραγορών, επεσήμαναν την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και σφαιρική προσέγγιση στο θέμα της διαχείρισης των συσκευασιών αυτών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, δηλώνοντας ότι τάσσονται υπέρ της ευαισθητοποίησης του καταναλωτή σε θέματα περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της μείωσης της αλόγιστης χρήσης προϊόντων τα οποία το επιβαρύνουν. Οι ίδιοι όμως, εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις για τις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου και επεσήμαναν ότι το όλο θέμα χρήζει περισσότερης μελέτης. Επιπρόσθετα, οι πιο πάνω εκπρόσωποι, κατέθεσαν γραπτά σημειώματα στα οποία περιλαμβάνονται παράλληλα και ορισμένες διαφωνίες τους που αφορούν της πρόνοιες αυτής. Τα κυριότερα σημαία τα οποία ηγέρθησαν από πλευράς των πιο πάνω, παρατίθενται συνοπτικά ως ακολούθως:

• Η προτεινόμενη πρόταση νόμου συγκρούεται με τις διατάξεις του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου του 2002, Ν,32(1)/2002, με τον οποίο ρυθμίζεται το θέμα των πλαστικών σακουλών.
• Η προτεινόμενη πρόταση νόμου, τοποθετεί το πλαστικό σε δυσμενή θέση έναντι άλλων προϊόντων λόγω κοστολόγησής του.
• Η πλαστική σακούλα σε αντίθεση με άλλα υλικά συσκευασίας, δεν αποτελεί σοβαρή μορφή ρύπανσης λόγω του ότι αυτά δεν είναι τοξικά και η σύνθεσή τους δεν προκαλεί ανεπιθύμητες εκπομπές στην ατμόσφαιρα.
• Το απορριπτόμενο βάρος υπολείμματος από την πλαστική σακούλα είναι λιγότερο από τις χάρτινες ή υφασμάτινες σακούλες, ενώ οι τελευτές είναι κατασκευασμένες από υλικά που δεν ανακυκλώνονται.
• Οι εναλλακτικές μορφές μεταφοράς αγαθών μπορεί να μεταφέρουν μόλυνση στα τρόφιμα.
• Δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός στο μέγεθος των καταστημάτων ούτε να γίνεται καθορισμός των διατάσεων των σακουλών.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε σκόπιμο όπως η συζήτηση της πρότασης νόμου, συνεχιστεί εντός δεκαπέντε ημερών στην παρουσία την Νομικής Υπηρεσίας, η οποία θα θέσει τις απόψεις της στα νομικά ζητήματα που έχουν εγερθεί. Επιπρόσθετα, η επιτροπή ζήτησε από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος όπως της αποστείλει την σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για το θέμα και ζήτησε επίσης και από τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη, όπως αποστείλουν γραπτώς τις απαντήσεις τους στα διάφορα ερωτήματα που ηγέρθησαν κατά τη συζήτηση.

7 Απριλίου, 2008

Αρ, Φακ.: 23,02,085,2005

ΕΝ/ΙΧ/

----------------

Αυτή είναι η πρόταση νόμου για τις πλαστικές σακούλες του κ. Γιώργου Περδίκη και ένα σημείωμα της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για το θέμα.

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

BAOBAB, ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟ ΔΕΝΔΡΟ, ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Ένα δένδρο-θαύμα για τον άνθρωπο. Έχει φαρμακευτικές ιδιότητες, έχει βιταμίνες, αποθηκεύει εκατομμύρια λίτρα νερού και αποτελεί καταφύγιο για ανθρώπους και ζώα.
Είναι γνωστό με το όνομα "Baobab" στην αγγλική γλώσσα, "Σίτο" στη γλώσσα των Ναντίνκα, ενώ στους όρους της βοτανολογίας αποκαλείται "Adansonia Digitata". Τις πλείστες φορές όμως αποκαλείται "ανάποδο δένδρο" γιατί τα περίεργα κλαδιά του βγάζουν ρίζες. Το δένδρο αυτό έγινε γνωστό από το μυθιστόρημα: "Ο μικρός πρίγκιπας".
Βρίσκεται κυρίως στην Αφρική και την Μαδαγασκάρη και χρησιμοποιείται από τους ντόπιους σχεδόν για όλες τις δουλειές. Κομμάτια από τα κλαδιά του χρησιμοποιούνται για να φτιάχνουν σχοινιά και δίκτυα ψαρέματος, καθώς επίσης και ως τροφή για τα αιγοπρόβατα και τις αγελάδες. Επίσης, παρέχει καταφύγιο στους περαστικούς καθώς φαγητό και φάρμακα. Και όταν λέμε φάρμακα εννοούμε ότι τα φύλλα του "Baobab" μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικά σχεδόν για τα πάντα: από τη μαλάρια, το άσθμα, τους πονοκεφάλους και τους πονόδοντους. Τα φρούτα του δένδρου τα οποία είναι κάτασπρα στο χρώμα είναι πλούσια σε βιταμίνες και έχουν διπλάσιο ποσοστό καλίου από το γάλα. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι βρήκαν το δέντρο που θα σώσει τον κόσμο από τον υποσιτισμό. Υπάρχουν οκτώ διαφορετικά είδη τέτοιων δένδρων, μπορεί κανείς να τα συναντήσει και στην Αυστραλία. Το ύψος τους φθάνει έως και 30 μέτρα, ενώ η διάμετρος του κορμού μπορεί να ξεκινάει από τα επτά μέτρα και να φτάνει τα 11 μέτρα. Μόλις το 2008 ανακαλύφθηκαν οι φαρμακευτικές του ιδιότητες.
Τις περισσότερες μέρες του χρόνου το δένδρο είναι άφυλλο και μοιάζει λες και οι ρίζες του προεξέχουν στον αέρα. Υπάρχουν πολλοί μύθοι με διάφορες εξηγήσεις. Υπάρχουν αμέτρητες προκαταλήψεις ανάμεσα στου ντόπιους Αφρικανούς σχετικά με τις δυνάμεις που έχει το δένδρο. Για παράδειγμα αν κάποιος τολμήσει και κόψει ένα από τα λουλούδια του τότε θα φαγωθεί από ένα λιοντάρι. Από την άλλη πλευρά, αν πιεις νερό στο οποίο έχουν φουσκώσει οι σπόροι τότε θα είσαι ασφαλής από πιθανές επιθέσεις κροκοδείλων. Το "Baobab" ονομάζεται και δέντρο της ζωής γιατί:
- Ο φλοιός του χρησιμοποιείται για την παραγωγή σχοινιού
- Το δένδρο αποθηκεύει εκατοντάδες λίτρα νερού
- Παρέχουν προστασία και στέγη στους κατοίκους
- Έχει φαρμακευτικές ιδιότητες

Πηγή:
Εφημερίδα Αλήθεια
Άρθρο της Νικολέτας Χρίστου

----------------

Περισσότερες πληροφορίες για το δένδρο Baobab και το είδος Adansonia μπορείτε να βρείτε στην Wikipedia: Adansonia

Επίσης υπάρχει στην σελίδα "Τα Αιωνόβια Δένδρα της Κύπρου"

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 2ο: ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια λόγω ελαχιστοποίησης της διαφοράς οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των αναπτυσσόμενων και των ανεπτυγμένων κρατών και της ραγδαίας αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού. Νοουμένου ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν εγγυώνται αποτελεσματική αντικατάσταση των συμβατικών πηγών ενέργειας καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η ενέργεια είναι πολύτιμη και πρέπει να παραφυλαχθεί. Ακολουθώντας τις παρακάτω μεθόδους συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας.

1. Να φυτεύονται δέντρα στην περιφέρεια του κτιρίου όπου είναι δυνατόν. Ειδικότερα η σκίαση της ανατολής και των δυτικών πλευρών του κτιρίου με φυλλοβόλα δέντρα προτιμώνται. Αυτό γιατί σκιάζουν καλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και το χειμώνα όταν ρίχνουν τα φύλλα τους, επιτρέπεται στο φως του ήλιου να περάσει όταν είναι επιθυμητό.
2. Να γίνεται τακτική συντήρηση του λέβητα και των κλιματιστικών διότι βελτιώνει την απόδοση τους. Αν δεν έχετε κάνει ποτέ πλήρη συντήρηση (service) στο κλιματιστικό ή τον καυστήρα σας, μπορεί να πληρώνετε 2 και 3 φορές περισσότερο ρεύμα και πετρέλαιο από όσο πρέπει. Κάντε service στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού και μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς σας, ειδικά το καλοκαίρι.
3. Ανεμιστήρας οροφής. Είναι μια αποτελεσματική λύση, που μας επιτρέπει να αισθανόμαστε άνετα μέχρι και τους 29οC λόγω ανάδευσης του αέρα. Επίσης είναι μια υγιεινή και ιδιαίτερα οικονομική λύση καθώς οι ανεμιστήρες οροφής έχουν χαμηλό αρχικό κόστος, ενώ καταναλώνουν μόλις την ενέργεια ενός κοινού λαμπτήρα.
4. Να επιλέγονται λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. Αντικαταστήστε τους κοινούς λαμπτήρες με τους σύγχρονους χαμηλής κατανάλωσης και εξασφαλίστε 8-15 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους κοινούς λαμπτήρες (πυρακτώσεως) καθώς και 4-5 φορές λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.
5. Να τοποθετούνται κάλαθοι ανακύκλωσης και να λειτουργήσει σύστημα ανακύκλωσης (ειδικά στα γραφεία που χρησιμοποιούν πολύ χαρτί ). Από ένα τόνο ανακυκλωμένο χαρτί:
i) Σώζουμε 17 δέντρα.
ii) Εξοικονομούμε ενέργεια και κατανάλωση νερού κατά 50%.
iii) Πετυχαίνουμε λιγότερη ρύπανση κατά 74%
iv) Μειώνουμε τα απορρίμματα προς τις χωματερές
6. Να τοποθετούνται περσίδες σε όλα τα παράθυρα του κτιρίου.
7. Να υπάρχει χώρος στάθμευσης των ποδηλάτων ούτως ώστε όσοι διαμένουν κοντά σε κάποιο συγκεκριμένο κτίριο να πηγαινοέρχονται σε αυτό με ποδήλατα(ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις και τα γραφεία που βρίσκονται μέσα στις πόλεις).
8. Μειώστε τους βαθμούς στο θερμοστάτη σας. Ρυθμίστε το θερμοσίφωνα στους 50οC (αντί για τους 60οC) κερδίζοντας έως και 35€ το χρόνο, το κλιματιστικό στους 26οC βαθμούς το καλοκαίρι και στους 20οC βαθμούς το χειμώνα, το ψυγείο σας στους 7οC, ενώ το καταψύκτη στους -18οC (αν δεν έχουν βαθμονόμηση σε βαθμούς Κελσίου, ρυθμίστε τα στην δεύτερη σκάλα ψύξης και επ’ουδενί στο μέγιστο). Αν έχετε αυτόνομη θέρμανση ρυθμίστε το θερμοστάτη σας στους 20οC και κερδίστε έως και 10 ευρώ στο λογαριασμό σας. Υπολογίστε ότι για κάθε βαθμό μείωσης (το χειμώνα) ή αύξησης (το καλοκαίρι) του θερμοστάτη θα δείτε 7-10% εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας βελτιώνουν τις συνθήκες άνεσης του κτιρίου μας και αποδίδουν οικονομικά οφέλη. Εξοικονομώντας δηλαδή ενέργεια εξοικονομούμε ποιότητα ζωής.

Πηγή:
Άρθρο του Νίκου Παρμαξή

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η πιο κάτω επιστολή στάλεικε στον Υπουργό Παιδείας από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου το 2008:

Θέμα: Μαθητικό Συμβούλιο και ο Σύμβουλος Περιβάλλοντος

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως εξετάσετε την δυνατότητα προσθήκης ακόμη ενός ατόμου στο μαθητικό συμβούλιο της κάθε τάξης.
Το επιπρόσθετο αυτό μέλος θα έχει τον τίτλο του «Συμβούλου Περιβάλλοντος» και ο ρόλος του θα εμπερικλείει την συνεχή ενημέρωση των μαθητών της τάξης του για περιβαλλοντικά θέματα.

Ειδικότερα τα καθήκοντά του μπορούν να περιλαμβάνουν:
• Την προώθηση της ανακύκλωσης
• Την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού
• Την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης
• Την προώθηση φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς
• Την ένταξη της προστασίας του περιβάλλοντος στον τρόπο ζωής τους

Ο εκάστοτε Σύμβουλος Περιβάλλοντος κάθε τάξης μπορεί να ενημερώνεται και να συζητά για τις δράσεις και έντυπα που θα προωθήσει στη τάξη του με τους συμβούλους περιβάλλοντος των άλλων τάξεων καθώς επίσης και με την επιτροπή περιβάλλοντος του σχολείου που θα απαρτίζεται από 2 ή περισσότερους καθηγητές που ενδιαφέρονται να προωθήσουν θέματα περιβάλλοντος στο σχολείο τους.
Είναι γνωστό ότι μέσα στα καθήκοντα των καθηγητών είναι η δημιουργία επιτροπών, μία από τις οποίες θα μπορούσε να είναι και αυτή του περιβάλλοντος.
Θα ήταν επίσης καλό να εξεταστεί η συμμετοχή ενός εκλελεγμένου «Συμβούλου Περιβάλλοντος» στο Γενικό Μαθητικό Συμβούλιο για την προώθηση περιβαλλοντικών θεμάτων σε σχολικό επίπεδο.
Μέσα στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας θα μπορούσαν να προωθηθούν περιβαλλοντικές δράσεις μέσα ή έξω από το σχολείο μετά από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου.

Οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν:
• Ενημέρωση και παρουσίαση στους μαθητές τη σημαντικότητα της διαφύλαξης του περιβάλλοντος από αρμόδιους σε θέματα περιβάλλοντος
• Επισκέψεις σε χώρους ανακύκλωσης
• Διαγωνισμοί Αφίσας ή συλλογής ανακυκλώσιμων
• Δημιουργία από ομάδα μαθητών μιας επιπρόσθετης ηλεκτρονικής σελίδας στον ιστοχώρο που δίνεται για κάθε σχολείο όπου θα φιλοξενούνται οι περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου ή ακόμα και φόρουμ όπου θα φιλοξενούνται οι απόψεις και οι εισηγήσεις των μαθητών για το περιβάλλον.

Μέσα από τις 40 και πλέον παρουσιάσεις που έχω κάνει στα σχολεία όλης της Κύπρου αλλά και μέσα από συνεργασίες για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και πολλή περιβαλλοντική γνώση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς .
Στην περίπτωση που θα προχωρήσει ο θεσμός αυτός, το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, θα στηρίξει τη νέα αυτή προσπάθεια, με πληροφοριακό υλικό, διαλέξεις και συμβουλές.

----------------

Η πιο πάνω επιστολή είναι πρόταση δική μου στον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Θέλω να τον ευχαριστήσω που πρότεινε την επιστολή μου στο Υπουργείο Παιδείας και έκανε ένα όνειρο μου πραγματικότητα.

Η επιστολή αυτή βρίσκεται και στο Blog του Επίτροπου Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου: Μαθητικό Συμβούλιο και ο Σύμβουλος Περιβάλλοντος

Δημοσιεύθηκε στον Πολίτη και στον Φιλελεύθερο

Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΙΜΠΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗ Α

Οι περισσότεροι από εμάς δώσαμε άπειρες φορές μπιμπερό σε μικρά μωρά, ακόμη και στα παιδιά μας. Όλοι μας το θεωρούμε αθώο και πιστεύουμε πως δεν μπορεί να προκαλέσει τίποτα. Αναλογιστήκατε ποτέ αν προξενεί πρόβλημα υγείας;
Έρευνες απέδειξαν ότι τα πλαστικά μπιμπερά απελευθερώνουν δισφαινόλη Α. Η δισφαινόλη Α είναι μια ένωση που βρίσκεται σε πολλά κοινά πλαστικά η οποία βγαίνει από αυτά και διαχέεται στο νερό. Από το νερό μεταφέρεται στα ζώα και εκεί δρα έως θηλυκή ορμόνη, ένα οιστρογόνο*. Το υπερβολικό οιστρογόνο διαταράσσει το ενδοκρινικό σύστημα** με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της διατάραξης των χαρακτηριστικών του φύλου. Πολλά ζώα λόγω της δισφαινόλης Α έχουν περίεργη ανάπτυξη και προβλήματα αναπαραγωγής, όπως στείρωση (παρατηρήθηκε σε φώκιες, δελφίνια κ.α.). Σύμφωνα με μελετητές παράγεται περισσότερη δισφαινόλη Α κατ’ όγκο από κάθε άλλο ενδοκρινικό διαταράκτη στο περιβάλλον. Μελέτες απέδειξαν ότι ελάχιστη ποσότητα δισφαινολής Α διαταράσσει την πρώιμη ανάπτυξη κυττάρων στα ποντίκια. Στην περίπτωση που τα ποντίκια είναι τρωτά γιατί όχι και οι άνθρωποι;
Οι γενετικοί προγραμματιστές σε ένα βρέφος που αναπτύσσεται είναι οι ορμόνες. Η υπερβολική δόση οποιασδήποτε ορμόνης τη λάθος στιγμή, ίσως αποβεί επικίνδυνη. Ακόμη και οι ορμόνες που δημιούργησε ο άνθρωπος μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο μέλλον.
Αυτό οδήγησε ερευνητές να εξετάσουν καθαρά πλαστικά μπιμπερά για να διαπιστώσουν αν απελευθερώνουν δισφαινόλη Α. Έτσι έκαναν ένα πολύ απλό πείραμα. Γέμισαν με αποσταγμένο νερό καινούργια μπιμπερά και τα άφησαν 24 ώρες και μετά τα εξέτασαν. Όλα απελευθέρωσαν δισφαινόλη Α. Στη συνέχεια αποφάσισαν να δουν τι θα συμβεί αν τα ίδια μπιμπερά πλυθούν 10 φορές σε ένα κοινό πλυντήριο πιάτων που θα τα θερμάνει στους 140 βαθμούς. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κάποια από αυτά τα μπιμπερά απελευθέρωσαν 10 φορές περισσότερη δισφαινόλη Α από αυτή που απελευθέρωσαν πριν πλυθούν.
Οι βιομηχανίες πλαστικών αρνούνται ότι υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά από το συγκεκριμένο χημικό. Αυτό είναι λογικό. Κανένας βιομήχανος δεν θα έλεγε ότι τα προϊόντα του προκαλούν προβλήματα υγείας. Ο καθένας ατομικά ας κρίνει πιο είναι το σωστό για αυτόν, για τα παιδιά του και για το περιβάλλον.

Επεξηγήσεις:
* οιστρογόνο: είδος ορμόνης που επηρεάζει την ανάπτυξη, την ωρίμανση και την λειτουργία των γεννητικών οργάνων της γυναίκας.
** ενδοκρινικό σύστημα: αφορά τους ενδοκρινείς αδένες. Οι ενδοκρινείς αδένες είναι αυτοί που εκκρίνουν ορμόνες, οι οποίες εισέρχονται απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος.

Πηγή:
"Περιβάλλον, η Αντιστροφή Μέτρηση" - National Geographic

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΗΔΑΜΙΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Με τον ηλεκτρισμό να γίνεται όλο και πιο σημαντικός στις ζωές μας, αλλά και με τα ενεργειακά κόστα να αυξάνονται συνεχώς, πολλοί από εμάς θα θέλαμε να μειώσουμε τα ενεργειακά μας έξοδα, αλλά χωρίς να στερηθούμε την άνεση των συσκευών μας. Ο καλύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιούμε ενέργεια αποδοτικά, μέσ’από δέκα απλά βήματα:

1. Να επιλέγονται ηλεκτρικές συσκευές με υψηλή ενεργειακή απόδοση (μειώνετε έως και 60% η κατανάλωση ενεργείας και εξοικονομείτε έως και 35 ευρό το έτος στο κόστος λειτουργίας της κάθε συσκευής). Πριν αγοράσετε, βεβαιωθείτε για την χαμηλή κατανάλωση της συσκευής από τις ενεργειακές ετικέτες της. Με αυτή σας την επιλογή βεβαιώνεστε ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι σχεδιασμένες ώστε να καταναλώνουν την ελάχιστη απαραίτητη ενέργεια για να λειτουργήσουν. Οι συσκευές να έχουν την ένδειξη Α καθώς είναι οι πιο ενεργειακά αποδοτικές.
2. Να αερίζονται οι χώροι του κτιρίου για λόγους δροσισμού και υγιεινής με προτίμηση τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες. Ο νυχτερινός διαμπερής αερισμός είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός, ιδιαίτερα τις θερμές ημέρες, κατά τις οποίες ο ημερήσιος αερισμός δεν είναι δυνατός. Ο νυχτερινός αερισμός συνεισφέρει στην αποθήκευση «δροσιάς» στη θερμική μάζα του κτιρίου, με αποτέλεσμα την μειωμένη επιβάρυνση του κτιρίου κατά την επόμενη μέρα.
3. Να κλείνονται τυχόν χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα με κατάλληλο μονωτικό υλικό, ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες του εμπορίου ή σιλικόνη για να μειωθούν οι θερμικές απώλειες του κτιρίου.
4. Να είναι κλειστές οι πόρτες των δωματίων που χρησιμοποιούν κλιματισμό για να μην χάνετε πολύτιμη ενέργεια.
5. Να γίνετε συστηματικός καθαρισμός των φωτιστικών ο οποίος βοηθά στην βελτίωση της απόδοσης τους
6. Να κλείνουν τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επίσης να μην αφήνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές στην επιλογή αναμονής (stand by) και να κλείνουμε τον διακόπτη τις πρίζας όταν δεν την χρησιμοποιούμε πια.
7. Να γίνονται ενημερωτικά σεμινάρια στο εργατικό προσωπικό για να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. (Για επιχειρήσεις, σχολεία, γραφεία κ.α.).
8. Να κατεβάζετε τις τέντες ή τις περσίδες τη θερινή περίοδο κυρίως σε νότιο και δυτικό προσανατολισμό.
9. Όταν μπορεί να γίνει δουλειά από το σπίτι να προτιμάτε καθώς εξοικονομείτε η ενέργεια μετακίνησης. Πλέον με τις νέες τεχνολογίες και τις ταχύτητες του διαδικτύου η συγκεκριμένη τεχνική βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη εφαρμογή. (Για επιχειρήσεις, σχολεία, γραφεία κ.α.).
10. Να προτιμώνται ντόπια προϊόντα που μπορούν να ανακυκλωθούν και έχουν ελάχιστη συσκευασία.

Ακολουθώντας αυτές τις μικρές, απλές μα πρακτικές μεθόδους μειώνουμε τα ενεργειακά έξοδα και συμβάλλουμε έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος με παράλληλη μείωση των οικονομικών εξόδων μας.

Πηγή:
Άρθρο του Νίκου Παρμαξή

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Τα δάση μας προσφέρουν ξυλεία για την κατασκευή κατοικιών, βιομάζα για καύσιμα, ξύλα, πολτό για χαρτί, φάρμακα και πολλά άλλα προϊόντα. Επίσης μεγάλο μέρος της έκτασης των δασών χρησιμοποιείται για εξορύξεις, βοσκή ζώων και αναψυχή.
Οι δασώδεις λεκάνες απορροής, λειτουργούν ως γιγάντια σφουγγάρια. Επιβραδύνουν τις απορροές και συγκρατούν νερό που ανατροφοδοτεί τα ποτάμια και τα υπόγεια ύδατα. Έτσι ρυθμίζουν τη ροή του νερού από τα ορεινά υψίπεδα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις αστικές περιοχές. Επιπλέον ελαττώνουν τη διάβρωση του εδάφους. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η ποσότητα των ιζημάτων που παρασύρεται σε ποτάμια, λίμνες και δεξαμενές. Τα δάση επηρεάζουν σημαντικά το κλίμα. Για παράδειγμα, από τα δένδρα μέσω της διαπνοής και της εξάτμισης προέρχεται το 50-80% της υγρασίας στην ατμόσφαιρα, πάνω από τα τροπικά δάση. Αν αποψιλωθούν μεγάλες δασικές εκτάσεις το κλίμα της περιοχής γίνεται πιο ζεστό και ξηρό, γιατί η μέση ετήσια υγρασία πέφτει. Ακόμα το έδαφος σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται πιο φτωχό διότι πολλά θρεπτικά συστατικά παρασύρονται μακριά από το νερό. Αυτή η διαδικασία μπορεί να μετατρέψει ένα ποικιλόμορφο τροπικό δάσος σε ένα αραιό λιβάδι ή ακόμα και σε έρημο.
Τα δάση είναι ζωτικής σημασίας για τον κύκλο του άνθρακα στον πλανήτη. Δεσμεύουν σχεδόν το 90% του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον παρέχουν βιότοπους για τα περισσότερα είδη άγριας ζωής και λειτουργούν ως προστατευτική ασπίδα κατά του θορύβου. Παράλληλα απορροφούν τους αέριους ρυπαντές και ανανεώνουν το ανθρώπινο πνεύμα.
Ένα τυπικό δένδρο προσφέρει κατά μέσο όρο οικολογικά οφέλη αξίας 146.182 ευρώ περίπου κατά την διάρκεια της ζωής του, με την μορφή των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως, με την παροχή οξυγόνου, καθαρισμού του αέρα κ.α. Αν το τυπικό δένδρο κοπεί και πωληθεί ως απλή ξυλεία αξίζει μόνο 439 ευρώ περίπου. Είναι πασιφανές ότι τα μακροπρόθεσμα οικολογικά οφέλη από ένα δένδρο συγκρινόμενα με τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, υπερισχύουν κατά 99.7% των βραχυπρόθεσμων που αποτελούν μόνο το 0.3% και υποκύπτουν παράλληλα σε συνεχείς υποτιμήσεις στην αξία τους σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Ας συγκρίνουμε τα οικολογικά με τα οικονομικά οφέλη κι ας αναλογιστούμε. Αξίζει να θυσιάζουμε τα δάση και τα μακροπρόθεσμα οικολογικά οφέλη τους για το γρήγορο κέρδος;


Μερικά από τα χρήσιμα προϊόντα που προέρχονται από τα δένδρα.
1. Καρποί και κάρυα
2. Φύλλωμα → Έλαια, Εκχυλίσματα, Διακοσμητικά
3. Κορμός → Δοκοί, Κολόνες, Πυλώνες, Ξυλεία, Ξυλεπένδυση, Πεπιεσμένο χαρτί, Πολτός χαρτιού, Kαύσιμη ύλη, Ξυλάνθρακας, Τανίνη, Βαφές, Αλκοόλη
4. Κόμμι → Μαστίχα, Αλοιφές, Αρώματα, Αρωματικά εκχυλίσματα, Ρητίνη, Κόλλες, Φάρμακα
5. Χυμός → Σάκχαρα και σιρόπια
6. Φλοιός → Τανίνη, Φάρμακα, Έλαια, Βαφές
7. Πρέμνο → Τερεβινθίνη, Ξυλεπένδυση, Ξυλάνθρακα, Πίσσα ξύλου, Έλαιο πεύκου
8. Ρίζες → Πίπες καπνίσματος, Τσάι, Έλαια

Πηγή:
"Περιβαλλοντικές Επιστήμες" - G Tyler Miller, JR

Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

ΤΡΕΜΙΘΟΣ

Γενικά - Ονοματολογία
Ο Τρέμιθος (Pistacia Atlantica, Πιστακιά η Ατλαντική) ανήκει στην οικογένεια των Ανακαρδιιδών (Anacardiaceae). Το είδος αυτό είναι ιθαγενές της Κύπρου. Το όνομα του γένους προέρχεται από το αρχαιοελληνικό πιστάκη, που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για την χαλεπιανή (Pistacia Vera). Το επίθετο του είδους Atlantica (Ατλαντική) προέρχεται από το όνομα των βουνών του Άτλαντα της Αφρικής.

Εξάπλωση
Συνήθως το βρίσκουμε σε εγκαταλελειμμένα χωράφια, όρια χωραφιών και πετρώδεις πλαγιές. Μεμονωμένα δένδρα ή συστάδες δένδρων απαντούν στην χερσόνησο του Ακάμα, στην Πάφο, στην επαρχία Λεμεσού, στο Κίτι και αλλού (υψόμετρο 0-1500m). Υπάρχει επίσης στην Ελλάδα, στην Τουρκία, στην περιοχή του Καυκάσου, στο Ιράν, στο Πακιστάν και σε χώρες της βόρειας Αφρικής. Ευδοκιμεί σε όλους τους τύπους εδαφών και πολλαπλασιάζεται με σπέρματα.

Περιγραφή
Είναι εύρωστο φυλλοβόλο δένδρο και το ύψος του φτάνει τα 15m, με τεφροκαστανό φλοιό. Τα φύλλα του είναι σύνθετα και αποτελούνται από ένα κεντρικό άξονα (τη ράχη), στον οποίο φέρονται 3-5 ζευγάρια φυλλαρίων, ενώ η κορυφή φέρει ένα μόνο φυλλάριο (πτερωτά και περιττόληκτα). Τα φυλλάρια είναι λογχοειδή, χωρίς τρίχες και όταν τριβούν έχουν χαρακτηριστική μυρωδιά. Κατά μήκος του κεντρικού άξονα του φύλλου υπάρχει στενό πτερύγιο. Τα άνθη είναι μονογενή, αρσενικά και θηλυκά, διατεταγμένα σε φόβες στις μασχάλες των φύλλων. Το περιγόνιο είναι καστανοπράσινο και ανθίζει από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Ο καρπός (τρεμίθι) είναι ωοειδής ή σχηματίζει σχεδόν σφαιρική δρύπη, κόκκινη στην αρχή που κατά την ωρίμανση μετατρέπεται σε κυανοπράσινη. Οι καρποί ωριμάζουν σταδιακά από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Ιστορικά στοιχεία
Από τον Τρέμιθο παράγεται η γνωστή Παφίτικη πίσσα. Ο Διοσκουρίδης αναφέρει: "Η δε εξ αυτής ρητίνη κομίζεται μεν εξ Αραβίας την εν Πέτρα, γεννάται δε και εν Ιουδαία και Συρία και εν Κύπρω... Η δη και διαφέρει διαυγεστέρα ούσα, λευκή, υαλίζουσα τω χρώματι και κυανούσα, ευώδη, τερμίνθου πνέουσα". Ο Διοσκουρίδης εννοεί ότι η δε ρητίνη που παράγεται από αυτή μεταφέρεται μεν από την Πετραία Αραβία, μα γίνεται και στην Ιουδαία και στην Συρία και στην Κύπρο... η οποία μάλιστα διαφέρει, γιατί είναι διαυγέστερη, λευκή υαλίζουσα ως προς το χρώμα και κυανίζουσα, μυρωδάτη και αναδίδει οσμή τερεβίνθου (Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής 1.71).Χρήσεις
Οι καρποί χρησιμοποιούνται ως άρτυμα για την παρασκευή ντόπιων ζυμαρικών, τις "τρεμιθόπιττες", ενώ σε πολλές περιοχές τρώγονται νωποί ή ξεροψημένοι με αλάτι. Επιπρόσθετα, στην επαρχία Πάφου οι καρποί αξιοποιούνται για την παρασκευή "τρεμιθέλαιου" το οποίο χρησιμοποιείται για τηγάνισμα. Τα άνθη, η ποικιλομορφία των φύλλων, ο καρπός και ο τεφροκάστανος φλοιός, το καθιστούν κοσμητικό, ιδιαίτερα ως μεμονωμένο δένδρο σε παρόδιες φυτείες και κήπους.
Επίσης η πυκνή διάταξη συστάδων με Τρέμιθους κοντά ή μέσα σε οικισμούς στάθηκε η αφορμή για την ονομασία χωριών, όπως το χωριό Τρεμιθούσα στην επαρχία Πάφου.

Διαχείριση και Κίνδυνοι
Στην Κύπρο, εξαιτίας της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων, ο Τρέμιθος περιορίστηκε σε λίγες, μικρές και αραιές συστάδες που απαντούν σε ιδιωτικές εκτάσεις. Ωστόσο υπάρχουν πολλά μεμονωμένα δένδρα, ιδιαίτερα στο νοτιοδυτικό μέρος του νησιού. Οι σοβαρότεροι κίνδυνοι που απειλούν αυτά τα δένδρα προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως: επεκτάσεις οικισμών και καλλιεργειών, διάνοιξη και διαπλάτυνση δρόμων και σε μικρότερο βαθμό η υλοτομία και η βοσκή.

Διατήρηση
Το Τμήμα Δασών στην προσπάθειά του να προστατεύσει το είδος έχει επιλέξει κάποια αιωνόβια δένδρα μεγάλων διαστάσεων, τα οποία έχουν κηρυχθεί Μνημεία της Φύσης. Ο μεγαλύτερος σε περίμετρο Τρέμιθος που έχει εντοπισθεί βρίσκεται στην Πόλη Χρυσοχούς και έχει περιφέρεια κορμού στο στηθαίο ύψος 8,60m, ενώ το γηραιότερο δένδρο βρίσκεται στο χωριό Απαισιά και η ηλικία του υπολογίζεται γύρω στα 1500 χρόνια. Άλλοι προστατευόμενοι Τρέμιθοι βρίσκονται στα χωριά Σίμου, Κρίτου Μαρόττου και Λιμνάτη, ενώ κάποιες προστατευόμενες συστάδες δένδρων βρίσκονται στα χωριά Έμπα και Κίτι.
Μέσα στα πλαίσια της ανάδειξης των αιωνόβιων δένδρων και της καλύτερης προστασίας της φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου, το Τμήμα Δασών ανακήρυξε τον Τρέμιθο (Pistacia Atlantica, Πιστακιά η Ατλαντική), ως "Δένδρο της Χρονιάς 2005".


Πηγές:
1. "Δέντρα και Θάμνοι στην Κύπρο", έκδ. Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη - Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου, Λευκωσία 2002.
2. "Δέντρο της Χρονιάς 2005, Τρέμιθθος", Ενημερωτικό Φυλλάδιο Τμήματος Δασών.

----------------

Πληροφορίες για τον "Αιωνόβιο Τρέμιθο της Απαισιάς" μπορείτε να αντλήσετε στην ιστοσελίδα "Τα Αιωνόβια Δένδρα της Κύπρου": "Απαισιά, Τρέμιθος - Το αρχαιότερο δένδρο της Κύπρου"

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

ΝΕΚΡΑ ΔΕΝΔΡΑ, ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΒΙΟΤΟΠΟΣ

Από τότε που ξεκίνησε η γεωργία, πριν από 10.000 χρόνια περίπου, οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν συμβάλει κατά 1/4 στη μείωση της καλυμμένης από δάση γης. Μόνο το 12% των υφιστάμενων εκτάσεων αποτελείται από ακέραια δασικά οικοσυστήματα της παγκόσμιας έκτασης γης.
Τα "δάση παλαιάς ανάπτυξης" είναι αυτά που δεν έχουν κοπεί και παρέχουν οικολογικά ενδιαιτήματα για ένα μεγάλο πλήθος ειδών άγριας ζωής. Επίσης τα δάση αυτά περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό από νεκρά δένδρα (snags) και πεσμένα κούτσουρα, τα οποία αποτελούν βιότοπους για μια μεγάλη ποικιλία ειδών. Με την αποσύνθεση αυτής της νεκρής βλάστησης εμπλουτίζεται το χώμα με τα θρεπτικά συστατικά των φυτών και βοηθά στον σχηματισμό του εύφορου εδάφους.
Στο Τρόοδος αφήνονται εσκεμμένα από το Τμήμα Δασών, διάφορα είδη κορμών από νεκρά δένδρα όπως, Μαύρη Πεύκη, Τραχεία Πεύκη, Αόρατος κ.α. Για να μπορούν στους κορμούς να αναπτύσσονται και να συντηρούνται διάφορα είδη μικροοργανισμών τα οποία ευδοκιμούν στις ιδιαίτερες συνθήκες και στο υψόμετρο του Τροόδους.

Πηγή:
"Περιβαλλοντικές Επιστήμες" - G. Tyler Miller, JR

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ

Αναλογιστήκατε ποτέ πόση ζημιά προκαλείτε με τα σκουπίδια που πολλές φορές αφήνετε στην παραλία και καταλήγουν στην θάλασσα; Τα σκουπίδια συχνά γίνονται η αιτία θανάτου για πολλά θαλάσσια ζώα όπως χελώνες, δελφίνια, θαλασσοπούλια κ.α.
Αυτή η δολοφονία δεν κρατά για μερικά λεπτά ή μέρες, αλλά συνεχίζει για ΧΡΟΝΙΑ.
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!
AΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΑ!

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΤΟ 6,4% ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΜΒΡΙΑ

Έρευνα του Τμήματος Δασών έδειξε πως από την ανομβρία έχουν επηρεαστεί 6.600 εκτάρια δάσους, μεγάλο μέρος του οποίου έχει καταστραφεί.
Ξερό και κατεστραμμένο είναι το 6,4% των δασών μας, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας που μας επηρέασε κατά την περίοδο 2007 - 2008. Πεύκα, κυπαρίσσια, ακακίες και πολλά άλλα δασικά φυτά έχουν ξεραθεί ή είναι καταπονημένα, γεγονός που αναγκάζει το Τμήμα Δασών να προχωρήσει άμεσα σε υλοτομίες.
H εφημερίδα "Πολίτης" αποκαλύπτει σήμερα τα αποτελέσματα της καταγραφής των ζημιών στα δάση, την οποία πραγματοποίησε το Τμήμα Δασών στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Ανομβρίας.
Συνολικά από την ανομβρία έχουν επηρεαστεί 6.600 εκτάρια δάσους (6,4% της έκτασης των κρατικών δασών). Σε 2.000 εκτάρια υπήρξαν εκτεταμένες ξηράνσεις, ενώ στα υπόλοιπα 4.600 εκτάρια τα δάση είναι καταπονημένα, με ορατά συμπτώματα εξασθένησης και λίγων ξηράνσεων.

Τα κυριότερα δασικά είδη που επηρεάστηκαν είναι η ήμερη και χαλέπιος πεύκη, η τραχεία πεύκη, το κυπαρίσσι, η ακακία, το πλατάνι, ο σκλήδρος, η αντρουκλιά, η λατζιά, η μοσφιλιά, τα ρασιά, η ξυσταριά και άλλα.
Επίσης, από την καταγραφή έχει διαφανεί πως η ανομβρία επηρέασε όλα τα δάση, τόσο τα φυσικά όσο και τα τεχνητά.
-Στις πεδινές και ημιορεινές περιοχές της Λευκωσίας και της Λάρνακας, στις οποίες οι βροχοπτώσεις των τελευταίων τριών χρόνων ήταν ιδιαίτερα ελλειμματικές, η ένταση και η έκταση του προβλήματος ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Από τα 18 χιλιάδες εκτάρια, στις δύο επαρχίες, σχεδόν τα 3 χιλιάδες έχουν υποστεί σημαντικές ξηράνσεις.
-Και στο Τρόοδος η συνολική έκταση με προβλήματα είναι αρκετά σημαντική. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια από τα δέντρα μπορούν ακόμα να σωθούν.
-Οι περιοχές Σταυροβουνίου, Κακορατζιάς, Κόρνου, Κόσιης και Αλάμπρας έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Πρόκειται για περιοχές με ιδιαίτερα πυκνή βλάστηση και οι λιγοστές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην επαρχία Λάρνακας την περίοδο 2007 -2008 είχαν ως αποτέλεσμα τα δάση να καταπονηθούν.

Οι περαιτέρω ενέργειες του Τμήματος Δασών θα βασιστούν στα στοιχεία αυτά, τα οποία αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον περαιτέρω σχεδιασμό των άμεσων διορθωτικών μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν στα δασικά οικοσυστήματα, αλλά και στην κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου για την προσαρμογή της κυπριακής δασοπονίας στις κλιματικές αλλαγές. Στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης πρόκειται να υλοτομηθούν αρκετά δέντρα, τα οποία έχουν ξεραθεί, ενώ σε περιοχές όπου η ανομβρία έχει επηρεάσει μεγάλες εκτάσεις πρόκειται να φυτευτούν άλλα δέντρα, εφόσον όμως το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Επίσης, έχει υποβληθεί πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για οικονομική ενίσχυση της εφαρμογής του σχεδίου.
Αξίζει να αναφέρουμε πως η ανομβρία έχει επηρεάσει και την αύξηση - επέκταση των δασών μας.
Τα τελευταία χρόνια, λόγω και των διαφόρων δράσεων του Τμήματος Δασών, είχε γίνει κατορθωτό να αυξάνεται η έκταση των δασών. Ωστόσο, οι ενδείξεις τώρα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικές. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή των δασών μας, έχει διαπιστωθεί σημαντική μείωση στο ποσοστό αύξησης.

Πηγή:
Εφημερίδα Πολίτης

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

ΕΝΑ ΛΙΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΛΥΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Μετά από το μαγείρεμα στο σπίτι, πολύ συχνά πετάμε το λάδι μέσα στον νεροχύτη. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ΕΝΑ ΛΙΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΛΥΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ, ποσότητα η οποία είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου σε νερό για 14 χρόνια. Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τοποθετούμε το λάδι σε ένα πλαστικό μπουκάλι (νερού, αναψυκτικού, γάλατος), να το κλείνουμε καλά και να το πετάμε στα σκουπίδια.

----------------

Ανακύκλωση λαδιού στην Ελλάδα: "Eιδική Ενημερωτική ενέργεια για την Ανακύκλωση λαδιού τηγανίσματος στα καταστήματα ΑΒ Ελληνικού & Εθνικής"

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Τα είδη θαλάσσιων χελωνών που αναπαράγονται στις παραλίες του νησιού μας είναι η Πράσινη χελώνα (Chelonia mydas) και η Καρέττα Καρέττα (Caretta caretta) και απειλούνται με εξαφάνιση. Στη Μεσόγειο οι Πράσινες χελώνες γεννούν σχεδόν αποκλειστικά σε παραλίες της Κύπρου και της Τουρκίας, ενώ η Καρέττα Καρέττα γεννά και στην Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό σε άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Στη Μεσόγειο γεννούν περίπου 500-600 Πράσινες χελώνες, αριθμός εξαιρετικά μικρός ενώ στην περίπτωση των Καρέττα Καρέττα ο αριθμός τους φτάνει τις 5-6 χιλιάδες.
Στις μέρες μας, η Πράσινη χελώνα αναπαράγεται στις δυτικές ακτές της Κύπρου, συγκεκριμένα στην περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας, σε ορισμένες παραλίες της βόρειας ακτής και της Καρπασίας. Η Καρέττα Καρέττα χρησιμοποιεί επίσης τις παραλίες της Λάρας/Τοξεύτρας, αλλά αναπαράγεται κυρίως τις παραλίες της Πόλης/Λίμνης στο Κόλπο Χρυσοχούς.

Οι Χελώνες
Οι χελώνες ως είδος κατάγονται από μια αρχαία ομάδα ερπετών που εξελίχθηκαν στην ξηρά και στην συνέχεια επέστρεψαν με επιτυχία πίσω στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι δεσμοί τους όμως με τους αρχαίους τους προγόνους, τις οδηγούν πίσω στην ξηρά για να γεννήσουν τα αυγά τους. Για αυτό τον λόγο, οι χελώνες αναπνέουν με πνεύμονες και μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους για πολλή ώρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στα πρώτα τους χρόνια, οι μικρές χελώνες και των δυο ειδών, τρέφονται με πλαγκτονικούς οργανισμούς, μέδουσες, μαλάκια κ.α. Οι Πράσινες χελώνες όταν ενηλικιωθούν, τρέφονται με δύο είδη "φυκιών" που στην πραγματικότητα είναι αγγειόσπερμα, την Ποσειδώνια (Posidonia oceanica) και την Συμοτόσεα (Cymodocea nodosa).Η Καρέττα Καρέττα τρέφεται με διάφορα θαλάσσια ζώα όπως καβούρια, αχινούς, σφουγγάρια, μαλάκια και μέδουσες.
Οι χελώνες μπορούν να ζήσουν περισσότερο από 60 χρόνια.

Αναπαραγωγή
Η Καρέττα Καρέττα γέννα όταν γίνει 15-20 χρόνων και η Πράσινη χελώνα φτάσει στην ηλικία των 25-30 χρόνων. Οι χελώνες γεννούν κάθε 2-5 χρόνια, γεννώντας 3-5 φορές κάθε 14 μέρες περίπου.
Η Καρέττα Καρέττα γεννά γύρω στα 80 αυγά σε κάθε φωλιά και η Πράσινη χελώνα γεννά γύρω στα 120 αυγά. Τα αυγά έχουν μαλακό κέλυφος. Μετά την τοποθέτηση τους, η χελώνα σκεπάζει με άμμο την φωλιά προτού επιστρέψει στην θάλασσα. Τα αυγά εκκολάπτονται σε 7 περίπου βδομάδες με την ζέστη του ήλιου. Τα μικρά χελωνάκια αναδύονται από την άμμο κατά την διάρκεια της νύχτας ενώ το φύλο τους καθορίζεται από την θερμοκρασία της άμμου. Οι υψηλές θερμοκρασίες παράγουν θηλυκά χελωνάκια και οι χαμηλές θερμοκρασίες αρσενικά. Στους 29-30ο C τα μισά χελωνάκια είναι αρσενικά και τα μισά θηλυκά.

Χελώνες και φώτα
Το γενετικό ένστικτο που κατευθύνει τα χελωνάκια στην θάλασσα, τα οδηγεί να αναγνωρίσουν ως φωτεινότερο σημείο του ορίζοντα την θάλασσα και να κατευθυνθούν προς αυτήν. Θανάσιμο κίνδυνο για τα χελωνάκια αποτελούν τα τεχνητά φώτα που βρίσκονται κοντά στις παραλίες, τα οποία τα αποπροσανατολίζουν με συνεπακόλουθο να κατευθύνονται προς τα φώτα αυτά, αντί προς τη θάλασσα. Τα χελωνάκια αν αποτύχουν να φτάσουν στη θάλασσα γρήγορα, κινδυνεύουν να πέσουν θύμα των αλεπούδων, ενώ εάν παραμείνουν στην ξηρά μέχρι την επόμενη μέρα, θα πεθάνουν από την ζέστη.

Χελώνες και πλαστική σακούλα
Μεγάλο και απρόβλεπτο εχθρό για τις χελώνες αποτελούν τόσο οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όσο και κάποιες ατυχείς ανθρώπινες συνήθειες, που περιστρέφονται γύρω από το φαινόμενο της απόρριψης σκουπιδιών στις θάλασσες και τις παραλίες.
Οι χελώνες βλέποντας τις πλαστικές σακούλες, τις περνούν για τσούχτρες (είδος μικρής μέδουσας) και τις καταπίνουν με αποτέλεσμα να φράζεται το πεπτικό τους σύστημα. Αν και το ζώο αισθάνεται χορτάτο, δυστυχώς πεθαίνει από ασιτία. Επίσης οι φυσαλίδες που συγκρατούν οι πλαστικές σακούλες, δημιουργούν άνωση που εμποδίζει τις χελώνες να ξαναβουτήξουν. Όμως δεν μένουμε ως εδώ. H σακούλα που σκότωσε μια χελώνα είναι ένας «ανακυκλώσιμος δολοφόνος». Πράγμα που σημαίνει ότι, η ίδια σακούλα μπορεί να σκοτώσει ξανά και ξανά, διότι το σώμα της νεκρής χελώνας που την κατάπιε αποσυντίθεται πολύ πιο γρήγορα από ότι μια πλαστική σακούλα, που χρειάζεται 10 με 20 χρόνια για να διαλυθεί στην θάλασσα.

Η Χερσόνησος του Ακάμας
Η Χερσόνησος του Ακάμα είναι μια μοναδική περιοχή, με αξιόλογη βλάστηση και άγρια ζωή. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τον οποίο πρέπει να προστατευθεί αυτή η περιοχή είναι οι θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες αποτελούν είδος προς εξαφάνιση. Οι παραλίες της Λάρας και της Τοξεύτρας αποτελούν το χώρο ωοτοκίας των χελώνων και ανακηρύχτηκαν προστατευόμενες περιοχές το 1990 και συμπεριλαμβάνονται στο δίκτυο "Φύση 2000". Στο διαχειριστικό σχέδιο του Ακάμα που προωθεί η παρούσα κυβέρνηση έχει παρατηρηθεί σημαντική υποχώρηση της γραμμής προστασίας για χάρη των developers και των συμφερόντων. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το όριο ανάπτυξης θα φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τον κόλπο της Λάρας, όπου αναπαράγονται οι χελώνες, με αποτέλεσμα αυτά τα μοναδικά πλάσματα να μην ξαναεμφανιστούν στον νησί μας και να κινδυνεύουν άμεσα με αφανισμό.

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ!
ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΑ!
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!

Πηγές:

1. "Οι Θαλάσσιες Χελώνες της Κύπρου και η Προστασία τους" - Ενημερωτικό Φυλλάδιο Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
2. Μπλοκ Πολίτες της Φωκίδας για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό

------------------------------

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα Πράσινη Ασπίδα και στο Sigma Live: "
Οι θαλάσσιες χελώνες της Κύπρου και ο ανθρώπινος παράγοντας"

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 25% ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Είναι αποδεδειγμένο ότι οι κλιματικές αλλαγές σχετίζονται άμεσα με την διαχείριση, εκ μέρους του ανθρώπου, των ενεργειακών πηγών και αποθεμάτων του πλανήτη μας. Υπάρχουν πολλοί και συνάμα οικονομικοί τρόποι να επιβραδύνουμε τις παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές, χρησιμοποιώντας όλο και λιγότερη ενέργεια. Οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να μειώσουμε την ενέργεια του καταναλώνουμε κατά 25%.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γη θερμαίνεται πολύ πιο γρήγορα από όσο υπολόγιζαν οι ειδικοί, καλό θα ήταν να ξεκινούσαμε άμεσα να μειώνουμε της εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, γρήγορα, απλά και κυρίως οικονομικά.


Μερικοί απλοί τρόποι για να μειώσουμε τις ατομικές εκπομπές CO2 είναι:
1. Να ανοίγουμε τα παράθυρα και να χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα, αντί κλιματιστικό.
2. Ο θερμοστάτης του θερμοσίφωνα να μην υπερβαίνει τους 50οC.
3. Να βεβαιωνόμαστε ότι το σπίτι μας έχει καλή μόνωση και να μην αφήνουμε παράθυρα ανοιχτά όταν χρησιμοποιούμε θέρμανση ή κλιματιστικό.
4. Να αντικαταστήσουμε τους λαμπτήρες πυράκτωσης (light bulbs), με λαμπτήρες φθορίου (CFL).
5. Nα κλείνουμε από την πρίζα την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και άλλες ηλεκτρικές συσκευές που συχνά τις αφήνουμε σε αναμονή.
6. Να κλείνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιούμε (π.χ. υπολογιστές).
7. Να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς (π.χ. λεωφορείο), το ποδήλατο, και για τις σύντομες αποστάσεις να εξασκούμε τα πόδια μας.
8. Να μειώσουμε την χρήση του στεγνωτήριου ρούχων απλώνοντας την μπουγάδα έξω στον αέρα σε ένα σχοινί.
9. Να προτιμούμε την χρήση του φορητού υπολογιστή (laptop), αντί του ενεργοβόρου ηλεκτρονικού υπολογιστή (computer).
10. Να χρησιμοποιούμε οικιακές συσκευές που εξοικονομούν ενέργεια.

Όσον αφορά τα νέα σπίτια καλό θα ήταν να κατασκευάζονται από μονωτικές δομικές πλάκες και να χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκά για την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας.

Υπάρχουν πολλοί και απλοί τρόποι να μειώσουμε τις εκπομπές CO2.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΑΣ!
ΜΠΟΡΟΥΜΕ! ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ!

Πηγή:
National Geographic

----------------

Πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για τα "Οικολογικά σπίτια" μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπου Θεοπέμτου: "Οικολογικά Σπίτια"