Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 3ο: ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

H ενέργεια αποτελεί προϋπόθεση και μέσο για κάλυψη τόσο των στοιχειωδών αναγκών επιβίωσης, μετακίνησης, πληροφόρησης, και μέσο κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο η ενέργεια δεν αποτελεί αγαθό ανεξάντλητο και δεδομένο. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα και με δεδομένο ότι κάποιοι από τους φυσικούς πόρους δεν είναι πεπερασμένοι (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο της αγοράς ενέργειας έχει γίνει αρκετά έντονος. Προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε ακραίες συνθήκες πρέπει ο καθένας μας να αναπτύξει ενεργειακή συνείδηση.

Η Κύπρος, ελλείψει ενδογενών ενεργειακών πόρων, εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την εισαγωγή ενεργειακών προϊόντων, κυρίως πετρελαιοειδών. Η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, με την εφαρμογή ενός πλαισίου μέτρων, πρωτοβουλιών και κινήτρων, η χώρα μας μπορεί, εκμεταλλευόμενη και το δυναμικό που διαθέτει σε ανανεώσιμη ενέργεια, να αυξήσει σημαντικά τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Παρακάτω προτείνονται 6 μέθοδοι για εξοικονόμηση ενέργειας. Το κόστος είναι υψηλό αλλά επιτυγχάνεται μεγάλη αποδοτικότητα.

1) Χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Η ενέργεια που παράγουν είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και βεβαίως ανανεώσιμη. Τα φωτοβολταϊκά παρέχουν κύρος στον χρήστη τους και βελτιώνουν την εικόνα των επιχειρήσεων που τα επιλέγουν ενώ παρέχουν ακόμη προσέλκυση πελατών και αξιοπιστία σε ένα απελευθερωμένο περιβάλλον.
2) Χρήση εναλλακτών θερμότητας για καλύτερο κλιματισμό, αερισμό και εξοικονόμηση ενέργειας.
3) Φυτεμένο δώμα (ταρατσόκηπος) ή πισίνα οροφής. Προσφέρει οξυγόνο, άριστη θερμομόνωση, ενώ βελτιώνει και την αισθητική του χώρου σας.
4) Αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με διπλούς υαλοπίνακες ή low-e ή διπλούς υαλοπίνακες με εσωτερική μόνωση (κυρίως με αέριο π.χ. αργό). Υπάρχουν πολλοί υαλοπίνακες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικά κόστη ανάλογα με την αποδοτικότητα τους.
5) Αντικατάσταση των παλιάς τεχνολογίας ηλεκτρικών συσκευών με νέας τεχνολογίας συσκευές πιο ενεργειακά αποδοτικές. Να έχουν την ένδειξη Α.
6) Θερμομόνωση. Η κατάλληλη θερμομόνωση είναι βασική προϋπόθεση για την προστασία κάθε κτιρίου από το κρύο και τη ζέστη. Για να μειώσετε τις απώλειες θερμότητας μπορείτε να τοποθετήσετε θερμομόνωση στην οροφή και στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου (ειδικότερα για κτίρια κατασκευής πριν το 1980 που δεν έχουν μόνωση).

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κτίρια είναι σημαντικοί καταναλωτές ενέργειας και συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Τη στιγμή που οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτώνται σήμερα από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα (ας σκεφτούμε και την επίδραση που έχει η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες), οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτελούν μια ευκαιρία για αποκεντρωμένη προμήθεια ενέργειας.

Πηγή:
Άρθρο του Νίκου Παρμαξή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου